Archive for March, 2016

ProWOOD plussar!

Tuesday, March 29th, 2016by

Forskarskolan rullar på med 6 aktiva doktorander! Nu har det blivit dags att växla upp och vi är i full gång med att skapa ProWOOD+, dvs ytterligare en  grupp doktorander och företag. Med start hösten 2017 planerar vi att utöka med tolv platser. Vill du vara med?

Om du vet företag som borde vara med eller om du representerar ett företag som vill vara med, hör av er nu meddetsamma till någon av oss i forskarskolan: Kicki Säfsten (kristina.safsten@ju.se), Johan Palm (johan@tracentrum.se) eller Jimmy Johansson (jimmy.johansson@lnu.se).

Precis som för redan befintliga ProWOOD är fokus på industriell produktframtagning för proaktiv träindustri. Forskarskolan ger möjlighet för doktorander att utveckla spetskompetens relevant för behov i träindustrin. Deltagande företag får möjlighet att utvecklas och stärka sin kompetens inom centrala områden. Forskarskolan drivs av våra två småländska lärosäten (Lnu och Jönköping University), tillsamman med Träcentrum i Nässjö och ett antal företag och institut. Tillsammans kan vi utveckla träindustrin i Sverige!

ProWood_141008-0805

 

Share