Archive for October, 2016

Young Researchers Challenge på Marcus Wallenbergs Pris i Stockholm

Thursday, October 27th, 2016by

Den 10-13 oktober var det dags för Young Researchers’ Challenge som arrangerades av Marcus Wallenberg Foundation i samband med prisutdelningen till Marcus Wallenbergs pris i Stockholm.

Marcus Wallenbergpriset är ett internationellt pris som instiftades 1980 av skogsindustri-företaget Stora Kopparbergs Bergslags AB – numera Stora Enso – för att hylla Marcus Wallenberg (1899-1982). Priset utdelas av den Marcus Wallenbergs Stiftelse för främjande av Skogsindustriell Vetenskaplig Forskning och går till en enskild forskare eller en mindre grupp av forskare för en banbrytande upptäckt eller utveckling inom ett för skogsindustrin betydelsefullt område.

I år utdelades priset för 33:e gången och gick till Alexander Katsevich och Federico Giudiceandrea för utveckling av skiktröntgen, datortomografi, av hela timmerstockar. Tekniken möjliggör ett mer optimalt utnyttjande av timret och ökar värdet på sågade trävaror med minst tio procent.

I samband med inbjuden till ceremoni och bankett med H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia hålls också ett symposium där representanter för akademi och industri presenterade nya rön inom områden som knyter an till årets pris. Jag var en av de 30 doktorander från hela världen över som var utvald att presentera mig forskning, knyta kontakter och titta på det senaste i skogs- och trärelaterad forskning.

I programmet för ”oss unga forskarna” ingick även besök på Sveriges ledande träforskningsinstitut, Wallenberg Wood Science Center, Inventia AB och Kungliga Tekniska Högskolan. Det hela avslutades med guidning och föreläsning om träbevarande av skeppet Vasa på muséet i Stockholm.14697135_10210941900403733_1315834461_o        img_20161010_184303

 

Share