Stegljud på WCTE-konferensen

September 2nd, 2016 by

Linnéuniversitet och SP fanns representerat med bidrag på WCTE 2016 (World Conference on Timber Engineering) konferensen i Wien. Värt att nämna är att Linneuniversitet lyckades extra väl då ett par av bidragen blev utvalda att hålla förlängda föredrag. Anders Olsson som höll ett av de utvalda ”Semi-Plenary Lectures” om ”Determination of sawn timber properties using laser scanning – development potentials and industrial applications” och Min Hu som höll ett förlängt föredrag om ”Three dimensional growth layer geometry and fibre orientation around knots – a laboratory investigation”.

För min del höll jag presentation om ”Low frequency force to sound pressure transfer function measurements using a modified tapping machine on a light weight wooden joist floor”. Syftet med dessa försök är att förbättra metoderna för att jämföra mätningar mot beräkningar av stegljud i låga frekvenser. Vid experimentet så hade vi byggt om en hammarapparat, som används för stegljudsmätningar till att kunna mäta kraften som den genererar, för jämförelse mot andra kraftinstrument. Kortfattat så visade resultaten uppmätta överföringsfunktioner från kraft vid islag till ljudtryck och acceleration, från störande rum till motagarrum. Genom att sätta accelerometer utöver mikrofon i mottagarrum ges möjlighet att analyser och även visualisera ljudets tranmissionsvägar i strukturen på ett pedagogiskt sätt. Det som är mindre bra, men som är minst lika intressant, är att mätningen visade att byggnaden som vi genomförde mätningen på ger lite olika överföringsfunktioner beroende på med vilken utrustning vi använder för att generera stomljudet. Det tyder på att strukturen är olinjär. D.v.s. det kan vara olämpligt att använda hammarapparaten för mätning i låga frekvenser, där påverkan på resultaten visade sig vara som störst. Istället blir det viktigare att man har en kraftkälla som blir mer lik en riktig störning, t.ex. ett riktigt kraftigt fot-islag.

WCTE_picture

M v h

Jörgen

Share

Comments are closed.