PhD course, Brussels 2015

August 26th, 2015 by

This post may be a little late, but I wanted to share this experience. I started my PhD studies november 2014 and I was already able to experience my “#glamorousphdlife” in february 2015 by traveling to Brussels for EDEN methodology course. Of Course, very exciting! I was able to travel with a colleague from the same department and I felt like it was my first small “PhD adventure”.

The course had a one week duration and we were able to listen to experts within the field. The course adressed the following research methods: case studies, action research, surveys and modeling and simulation. I truly recommend this course for all PhD students at the begining of their jurney. The environment, the lectures, the activities and mosly the lecturers were brilliant! Besides being able to learn a lot I was also able to be part of this small community of PhD students that were attending from different countries, sharing experience and knowledge.webacc

/Roaa

 

Share

ICPR23, Manila, Phillipines

August 26th, 2015 by

Being a PhD student allows you to be part of an interesting ride, with its highs and lows. This experience was definetly a highlight worth to remember. My First Conference. In Philippines capital: Manila! My paper was accepted to ICPR 23, which per se was very exciting, but being able to travel all the way from Sweden to the Philippines to present it were more so.

taal-the-smallest-in-the-world-volcano-manila

Anyway, all this excitment faded when I relized that I have to stand there and present my findings for a group of people that are probably much more experienced in the field than I am. As a first year PhD student attending my first conference, I was terrified! I was lucky enough to present the first day of the conference, which meant that I could be relaxed and be able to listen to others presentations. All my anxiety released when I realized that this was an opportunity for me to gain experience and hopefully get feedback that can help the development of my research. The presentation went well and all in all i was very pleased to experience this new environment that conferences offer. I would definetly like to participate in more conferences and hopefully I will!

 

Abstract

The woodworking sector is highly competitive and mostly competes by manufacturing cost and product quality. The raw material itself stands for more than 50% of total manufacturing cost. In order to decrease manufacturing costs, there is a need to increase quality and efficiency. Even though competitive manufacturing is a widely researched area, sparser research is focused on the woodworking sector. The purpose of this paper is to identify challenges affecting manufacturing competitiveness regarding the following components: management, workforce, manufacturing process, material and material handling, and information. The results are based on a literature review, supplemented by a case study conducted at a Swedish interior wood products manufacturing firm. Results indicate that lack of competence is a challenge inhibiting manufacturing competitiveness. Other challenges identified are related to, among others, adaptability. The woodworking sector has a low level of adaptation to manufacturing philosophies and technologies, leaving it lagging behind other industries.    

 

If anyone is intreseted in the article, please contact me at: roaa.salim@jth.hj.se

/Roaa

Share

Prowood-artikel på Internoise 2015

August 20th, 2015 by

Hej

Är nu tillbaks från Internoise 2015 konferensen i San Francisco där jag presenterade mitt första paper som Prowood-doktorand. Konferensen var enorm med 20 parallella program och presentationer, större delen av tiden i tre dagar. Jag hade turen att presentera redan på måndag innan lunch, vilket är skönt när man är ny i dessa sammanhang och gör det lättare att koncentrera sig på de andras presentationer därefter. Min konferensartikel heter ”Low frequency sound pressure fields in small rooms in wooden buildings with dense and sparse joist floor spacings”.

Arbetet handlar om hur ljudfälten ser ut i små rum i trähus med lätta träbjälklag, vid stegljud i rum ovanifrån framförallt i låga frekvenser. Två ytterlighet på träbjälklag och konstruktioner presenteras, en med täta relativt låga rektangulära träbalkar som bärande konstruktion. Den andra med kraftiga optimerade T-balkar och med längre avstånd mellan dem som bärande konstruktion. Anledningen är att man måste förmodligen börja mäta stegljud i låga frekvenser i flervånings trähus. Detta då det visat sig att lågfrekventa ljud är viktiga för människors upplevda störning i denna typ av hus då t.ex. grannen går i våningen ovanför.

I arbetet så ser vi hur ljudfältet beter sig, var vi har de högsta nivåerna i olika frekvensområden. Den korta slutsatsen är att det uppstår som regel högst ljud vid golvet och i hörnen vid golvet när islaget kommer ifrån mitten av rummet ovanför. Dvs i taket under, nära där steget sker så är det oftast relativt låga nivåer(!).

Efter min presentation så tog den meriterade akustikern Carl Hopkins kontakt med mig och var nyfiken på resultaten och ville ha mina synpunkter på resultaten i jämförelse med standarden ISO 16283-2. Dvs en ny världsstandard för mätning av islagsljud, och det som var av intresse val av mätpunkter i låga frekvenser. Resultaten ser ut att innebära en avvikelse från vad utkastet på standarden säger när det gäller val av hörnmätpunkter. Dvs det verkar inte omöjligt att resultaten kan påverka lite hur stegljudsmätningar bör göras i trähus i framtiden! Resultaten kan leda till en diskussion om ev. ändring av mätpunkter för att få lite bättre kvalité på mätresultaten. Nedan presenterar jag abstract till artikeln.

Low frequency sound pressure fields in small rooms in wooden buildings with dense and sparse joist floor spacings

Jörgen Olsson a) Department of Sustainable Built Environment, SP Technical Research Institute of Sweden
Andreas Linderholt b) Department of Mechanical Engineering, Linnæus University
Kirsi Jarnerö c) Department of Sustainable Built Environment, SP Technical Research Institute of Sweden,

Using wood as the main construction material is a potential solution to achieve sustainable buildings. Previous research has shown that frequencies below 50 Hz are of significant importance for the perception of impact sound by residents living in multi-story buildings having light weight wooden frameworks. The standards used for impact sound measurements today are developed for diffuse fields above 50 Hz. For instance due to requirements concerning wall reflections, these methods are not applicable for low frequencies within small rooms. To improve measurement methods, it is important to know the nature of the full sound distribution in small rooms having wooden joist floors. Here, impact sound measurements with microphone arrays are made in two small office rooms having the same dimensions. The rooms represent two extremes in design of joist floors; one with closely spaced wood joists and the other with widely spaced joists. An impact ball is used for excitation the room being measured from the room above. The results show that there are significant variations in the sound pressure, especially in the vertical direction. Here, measurement techniques of impact sound in the low frequency range in small rooms in wooden buildings are evaluated and potential improvements are proposed.

M v h

Jörgen Olsson

Share

Värö och virke

June 3rd, 2015 by

 

Igår den 2 juni hade vi förväntat oss en vacker försommardag med fika i en solig skogsglänta. I stället blev det ståfika vid bilen. Men vi klarade det med!  ProWOOD inhämtar kunskaper i vått och torrt.

Fika    Vandring i gallring

 

Skördare i arbete   Anders lyssnar      Kirsi lyssnar

Skogen som bas för hållbarhetstankarna inom ProWOOD speglades fint av maskinförarens svar på frågan om skogens framtid: ” skogen är en fantastisk råvarubas. Den kommer alltid att finnas. Det finns hur mycket innovationer som helst som kan göras med detta fantastiska material” Detta sagt av en skogsentreprenör som kör skördare 8 timmar om dagen. Vilket engagemang i skogens värdekedja!

Ett stort tack till Anders som visade Södras arbetssätt och sin egen roll som länken mellan skogsägaren, avverkningsorganisationen och Södra. Han påpekade att det är stor skillnad i skogsbruk mellan bolag med mycket mark och mindre markägare med kanske 100 hektar och han kände inte riktigt igen sig i den debatt som förs på nationell nivå när det gäller skogsbrukets påverkan på miljön.

När vi kom till Värösågen regnade det ordentligt och promenaden till timmersorteringen blev blöt (men hade vi inte gjort den promenaden hade vi inte fått en intressant diskussion om övergrovt virke). Grövre än 56 cm i topp puttades åt sidan och gick för det mesta till flis. Slöseri med så fint virke som stått och vuxit i 80 år med jämna årsringar som gett formstabilt virke med lite kvist. Här gäller det för skogsägaren att skicka de stockarna till något sågverk (Kanske Wallnäs i Mariannelund)  som kan ta emot grovt virke så att de inte går till vrakpris. De skulle aldrig kommit till Värö från början kommenterade vår kompetenta guide Pia.

 

VäröFlöde

 

Det är klart att Värö måste hålla uppe sitt flöde och då får man ju acceptera kompromisser, när det gäller vad man kan ta emot. Men kanske är det bättre att ta emot grövre virke än klenare? Det blir ju inte mycket utbyte på en klen stock. Och mycket instabil ungdomsved i varje regel som sågas. För en undersökning om raka reglar hänvisar jag till

http://www.slu.se/PageFiles/33707/2000/S00-06.pdf

Kanske ni som gått kursen i materiallära har diskuterat frågan och har synpunkter?

Share

På plats i trä(hus)industrin!

March 2nd, 2015 by

150120_Flexator

Så var då äntligen industriforskarskolan ProWOOD i gång på riktigt!
Vi har sedan 2012 arbetat med att skapa en forskarskola med och för den småländska träindustrin. Med ett litet vidgat perspektiv, varken Kallinge eller Mölndal räknas ju till Småland, kan jag med glädje konstatera att nu är ProWOOD inte bara en idé utan verklighet. Forskarskolan ProWOOD är ett projekt som drivs av Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH), tillsammans med Lnu, Träcentrum i Nässjö och ett antal företag.
Forskarskolan besökte nyligen två av dessa företag, Inwido Sverige AB och Flexator AB. På bilden ser vi Flexators vd, tillika ordförande i ProWOODs styrelse berätta om visioner för verksamheten i Anneberg. Tidigare på dagen hade forskarskolan besökt Inwidos produktion i Vetlanda och bland annat lyssnat på en presentation om vad deras doktorand ska arbeta med.
Vi kommer att skriva lite om vad som händer i forskarskolan här och två gången per år kommer vi också att ta fram ett nyhetsbrev. Vill du ha detta nyhetsbrev skickar du helt enkelt ett mejl till Johan Palm på Träcentrum (johan@tracentrum.se). Vill du veta mer om forskarskolan kan du kolla på vår hemsida (http://hj.se/jth/forskarutbildning/forskarskola/forskarskolan-prowood.html).
Det var allt för nu,
vid tangenterna denna gång Kristina Säfsten, projektedare och programdirektör

Share