Fysik & el

Avdelningen för fysik och elektroteknik bloggar

Utveckling av undervisning i elektroteknik

2014-09-08

IEEE, organisationen för ingenjörer i elektronik och elektroteknik, och mer specifikt Circuits and Systems underavdelningen, har sedan ett par år tillbaka en kommitté som fokuserar på undervisningen i elektroteknik. Hur kan nya teknologier inkluderas, vilka pedagogiska metoder fungerar bra, hur kommer MOOC (Massively Open Online Courses) påverka undervisningen? är frågor som ställs.

Ett temanummer kom ut häromdagen om just detta:

It is fair to say that CAS [Circuits and Systems] education is now at a crossroad. Grand challenges are driving innovation. Challenges such as Energy and Sustainability are issues for which engineers have to provide solutions. Alternate pedagogies (e.g. the Conceiving Defining Implementing Operating (CDIO) concept for real world systems and products (see http://www.cdio.org/)) are being introduced.
The role of the internet is expanding how education is delivered. Tools such as Wikipedia, online learning, etc. are pervasive now. There is still a debate about whether we teach analog or digital as a first course in CAS. Methods such as Active Learning, Flipped classrooms are becoming the norm. The way students learn has changed. The “sage on the stage” or “chalk and talk” lecture styles is being replaced. Devices such as tablets (e.g. iPads) are changing the means by which educational content is distributed. Online textbooks can be updated easily and linked on the web to large numbers of related information sources. All this happens while the level of complexity of circuits and systems increases. CAS educational pedagogy needs to keep pace with these innovations.

CDIO är något som Linnéuniversitetet jobbar med, även om förändringar tar tid. Det har gett visst avtryck i våra strategidiskussioner.

Har du förslag på hur vi kan förbättra vår undervisning skriv dem gärna i kommentarsfältet.

Spån om arbetsmarknaden för ingenjörer

2013-08-15

Statistiska Centralbyrån (SCB) kom med en rapport i våras, “Ingenjörerna – En djupanalys av ingenjörsutbildade och personer med ett ingenjörsyrke” där de analyserar det framtida behovet av ingenjörer. De skriver bl a:

Enligt Prognosinstitutets beräkningar kommer det vara en brist på cirka 51 000 ingenjörsutbildade år 2030. Om 40 procent av bristen kan att täckas av personer med närliggande kompetens återstår en brist på cirka 30 000 ingenjörsutbildade, främst gymnasie­ och högskoleingenjörer.

Nu är det självklart olika från bransch till branch, och olika för olika specialiseringar. En intressant skillnad är behovet som arbetsgivarna själva anger för både erfarna och nyutexaminerade ingenjörer. Nedan en tabell som visar det senare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här visas att efterfrågan för el/elektroteknik/datateknik är relativt stor. Behovet av erfarna ingenjörer redovisas i en annan tabell i rapporten och är väsentligt större. Kruxet är som alltid, hur går man från nyexaminerad till erfaren om man inte kan få jobb i sitt ämnesområde? Även en ingenjörsexamen är inte alltid en mirakelkur.

Energi för tjejer

2012-05-09

I augusti kommer vi i samarbete med VEAB ordna en dag på campus i Växjö för teknikintresserade tjejer. Dagen är del av ett veckolångt program den 13-17 augusti, som då heter Energi för tjejer. Just nu kan man som ung tjej anmäla sitt intresse till VEAB:

Anmäl dig senast 25 maj till Björn Blomqvist, 0470-77 52 11, bjorn.blomqvist@veab.se

Besked om antagning kommer då 1 juni. Gruppen som programmet riktar in sig på är tjejer som går i 8:an.

Hela programmet går att läsa på www.veab.se/Om-Vaexjoe-Energi/Vaexjoe-Energi-som-arbetsgivare/Energi-foer-tjejer/Program.aspx. För vår del kommer vi göra en massa experiment med olika el- och energitema, samt informera om hur det är att plugga på universitetet.

Bygg din egen tv-antenn

2012-04-25

På jakt efter intressanta videoklipp om elektroteknik råkade jag se detta klipp om hur man kan bygga sin egen digitaltv-antenn. Billigt och bra?

Coat hanger HDTV antenna

(klicka på bilden för att se klippet)

Skyddslåda

2012-03-09

Våra studenter José (på bild) och Tina fick bygga en skyddslåda så att de kan göra mätningar på en krets med 300V. De håller just nu på med sitt exjobbsprojekt hos Alstom här i Växjö.