Fysik & el

Avdelningen för fysik och elektroteknik bloggar

Hur visa solförmörkelsen?

2015-03-11

Man ska ju inte titta på solen, för det ger skador på näthinnan. Det är inte heller bra ett pröva med sotade glasskivor, som man ser i äldre literatur. Använd helst glasögon med säkra, specialgjorda filter. Dessa vill man ha vid totala förmörkelser för att se korona och gnistrandet vid solskivans rand.

Utanför totaliteten går det bra att se solförmörkelsen i projektion. Allra enklast är att titta på skuggor av föremål med små hål, till exempel skuggor under lövträd.

För en större grupp kan man använda en kikare på någon typ av stativ. En tubkikare för fågelskådning är bra, men det funkar även med en vanlig fältkikare. Rikta den mot solen med hjälp av kikarens skugga (titta aldrig genom den!). Kolla projektionen på ett pappersark. Direkt bakom okularet är bilden ljusstark men liten. Om man håller skärmen längre bort blir bilden större men ljussvagare. Fokusera med skärpeinställningen på kikaren för att se detaljer. Bilden nedan är från venuspassagen 2012.

Projektion av venuspassagen

För att få mer kontrast när bilden är stor, ska bilden ligga i skuggan. Man kan använda sig av en skärm med ett hål kikaren. Eller man använda en spegel för att projicera bilden uppåt mot innertaket.

Länkar: