Fysik & el

Avdelningen för fysik och elektroteknik bloggar

Labbet du har i fickan

2013-05-28

Din smarta mobil är som ett helt laboratorium. Den är tjockfull med givare och elektronik. Varje mobil har förstås mikrofon och högtalare, ibland även en kamera. Smarta mobiler brukar dessutom ha GPS för att veta var man är, rörelsesensorer och kompass. Tillsammns med den inbyggda datorn blir det ett kraftfullt verktyg för att utforska vår fysikaliska omgivning. Appar som känner igen blad, musik, konstverk – hur funkar sådant?

Vilken stjärna/planet/satellit är det?

Astronomi-appar använder flera givare för att visa stjärnhimmeln som augmented reality. Först och främst klockan och GPS-mottagaren för att veta vilken del av stjärnkartan ska visas. Vidare det elektroniska kompasset för att visa rätt väderstreck. Sedan den inbyggda accelerometern för att känna av hur skärmen lutar.
Star Chart för iOS (review) och Google Sky Map är båda gratis och har bra användargränssnitt. SkyORB finns i en gratisversion för olika operativsystem. Det finns även speciella appar som anger när SkyLab och andra satelliter är synliga.

Vart är norr?

En smartphone har ett inbyggt elektroniskt kompass. Den visar inte bara magnetfältets riktning i horisontell riktning, utan den mäter fältets vektor i x, y, z-riktningar. Man kan studera det jordmagnetiska fältets riktning (främst nedåt i Sverige!), fältet kring en ledare med likström, eller som funktion av tid för långsamt varierande växelfält. (Elnätets frekvens på 50 Hz är för hög för dessa sensorer.)
För iOS finns t ex Magnetic Detector!. MagnetMeter som visar magnetfältet (eller acceleration) som en vektor finns även för Android.

Hur mycket lutar det?

Med Angle Meter kan man mäta lutningen av Pisas torn. Clinometer har samma funktion som ett vatttenpass. Dessa är baserade på den inbyggda x, y, z-accelerometer. Appen Acceleration kan plotta dessa som funktion av tid.
 
 
 
 

Vilken låt, vilket ljud är det?

Telefoner är till för ljud. Smarta mobiler innehåller avancerad hård- och mjukvara för att hindra rundgång och ekon. Detta kan också användas för att analysera ljud. Det finns appar som med en server kan känna igen låtar. Det finns också appar som kan visa spektrogram av olika ljud: ens egen röst, fåglar eller musikinstrument.
SpectrumView finns i en gratisversion för iOS; för android finns gratis t ex AndroSpectro Lite.
Fler ljudappar för iOS och ljudappar för Android.
 

Vilket träd är det?

Mobilens kamera kan ta bilder för analys: Google har sökroutiner som kan känna igen berömda tavlor osv. Inom naturvetenskap finns appen LeafSnap gjord för att känna igen träd från bladens form (för USA).
 

Hur mycket ljus är här?

Kameran behöver en luxmeter, så den är också inbyggd i telefonen och det är lätt att hitta gratis appar för olika operativsystem. Tillsammans med en lampa kan den ta pulsen – sök på heart rate.

Hur snabb är rörelsen?

Man kan studera rörelser genom att mäta positioner i olika bildrutor av en film. För iOS finns appen Video Physics, där man lätt kan se tidpunkten för olika rutor. Härur kan man bestämma acceleration och jämföra med data från accelerometer.

Vad visar alla givare?

Sensor Kinetics finns gratis för iOS och för android. SensorLog är en gratis logger och plotter av data från alla givare i iOS. Se även Vieyra Physics Toolbox Suite som innehåller flera appar, till exempel Physics Toolbox Roller Coaster. För android finns AndroSensor.

Länkar