Fysik & el

Avdelningen för fysik och elektroteknik bloggar

Våra spektrometrar

2013-06-13

En översikt över fysikavdelningens spektrometrar.

USB2000

USB2000 är en liten och smidig fiberspektrometer av Ocean Optics. Den kan också användas som spektrofotometer för att mäta absorptionsspektrum av vätskor i kyvett. Vårt instrument har mätområde UV-VIS. Vernier har detaljerade instruktioner att använda den med Logger Pro 3 (Mac och Windows), se även Vernier FAQ.

Spectra-1

Spektra-1 av Kvant är också en fiberspektrometer (och det kan uppstå artefakter om man inte använder den optiska fibern). Mjukvara finns för Windows coh kan laddas ner gratis från företagets sajt om man anger serienummer. Programmet kan ge spektrum som en kurva med därunder regnbågens färger. Annars är sensorn en färgkamera, som också känns igen på Mac. QuickTime och Logger Pro 3 kan visa bilden.

Monospec50

Vår Monospec50 av Jarrell-Ash är försedd med en LS-2000 linear array som är beroende på ett instickskort i en gammal PC.

Project Star

StarLab spektroskopet ger bäst valuta för pengar. Ännu billigare är hembyggda CD-spektroskop. Det finns även appen SpectraSnapp, men den rekommenderar jag inte.