Author Archive

Ytterligare projektmedlem!

Monday, November 1st, 2021

Hej!
Mitt namn är Mustafa Omareen. Jag arbetar på Linnèuniversitetet som forskningsingenjör i projektet IoT-lab för SMF. Min roll i projektet är att undersöka och dokumentera lösningar, hjälpa andra att hitta lösningar med IoT och se till att vi når projektets mål. Jag kommer även hålla inspirationsföreläsningar och workshops m.m.
Jag är utbildad ingenjör med inriktning elektronik. I Sverige har jag studerat master i ’’Förnyelsebara elkraftsystem, Huvudområde: Elektroteknik’’ på Linnéuniversitetet i Växjö.
Tidigare har jag bland annat arbetat som labingenjör på labb vid avdelningen ingenjörer och fysik på Karlstad universitet. Innan det arbetade jag som adjunkt och labingenjör vid Hama universitet i Syrien under fyra år.
Jag gillar hela idén med att finna smarta lösningar som underlättar människors vardag och yrkesliv, gärna med hjälp av IoT.

Hack för hopp och hälsa!

Wednesday, October 20th, 2021

Den 7:e oktober var vi en del av Hackaton, “Hack för hopp och hälsa”. Där genomförde vi Workshops och inspirationsföreläsning i IoT för deltagare.

Resultat och ytterligare information finner ni här: https://www.ehealtharena.se/aktuellt/succe-for-hackathonet-hack-for-hopp-och-halsa/

 

Den 29e september fördjupar vi oss i Maskininlärning, artificiell intelligens och IoT

Tuesday, September 21st, 2021

Mellan 11.30 och 13.00 genomför vi en fördjupande lunchföreläsning där vi bjuder in er att ta del av Dr. Vijay Janapa Reddi från Harvard University som presenterar TinyML och IoT.

Maskininlärning och artificiell intelligens är ett hett område idag, men de flesta applikationerna bygger på molnlösningar. Vi kommer att prata om och utforska möjligheter med maskininlärning på mikrokontroller, så kallad “computing on the edge”

Efter klockan 13 är ni välkomna att besöka oss i vårt labb på Linnéuniversitetet i Kalmar.

 

Mer information finner på nedanstående länkar:

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2021/fordjupande-forelasning—tinyml/

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2021/open-labday-tinyml/

Ny medlem i projektgruppen!

Thursday, September 2nd, 2021

Hej!

Simon Vestlund heter jag, jag är först på plats av oss som kommer vara heltidsanställda i projektet, IoT-lab för SMF. Jag är utbildad GIS-ingenjör och min senaste arbetsplats innan Linneuniversitetet var Kalmar kommun och Samhällsbyggnadskontoret, där arbetade jag i 8 års tid. På kommunen har jag bland annat arbetat som verksamhetsutvecklare med fokus på digitaliseringsfrågor och projektledare för större EU-finansierat projekt.

 

Jag ser fram emot att jobb tillsammans med företag och organisationer i vårt arbete med IoT! Har ni några tankar eller funderingar, önskar ni boka in en presentation eller är intresserade av en Workshop får ni gärna höra av er till mig!

https://lnu.se/personal/simon.vestlund/