About: Åsa Rydell Blom

Website
http://lnu.se/personal/asa.blom
Profile
Jag är Åsa Blom, lektor på Linnéuniversitetet. Arbetar med forskning och utbilning inom virkeskvalité och färg.

Posts by Åsa Rydell Blom: