About: Mirka Kans

Website
Profile
Min forskning ligger inom data- och IT-behov för underhållsstyrning, samt hur man kan stödja underhåll med hjälp av IT för att uppnå kostnadseffektivitet. Jag har undervisat på Växjö universitet/Linnéuniversitetet sedan 2000, främst inom databasdesign, industriella IT-system och projektledning. Kurser jag undervisar i dag är: 1SE002 Tekniska projekt och rapportskrivning, 1SE017 Industriell datorbaserad informationshantering, 2SE021 Affärssystem, 1SE004 Informationssystem i producerande företag, 1SE005 Förbättringsprocesser och informationsystemdesign, 4SE304 Maintenance data management. Förutom undervisning är jag även programansvarig för ett kandidat- och ett masterprogram inom ämnet systemekonomi, samt koordinerar examensarbeten inom ämnet.

Posts by Mirka Kans: