Underhållsdoktorn

Nya studenter

Thursday, August 29th, 2013by

Denna vecka kom våra nya programstudenter. Kanske är det för att vi bytt namn på programmet, kanske är det på grund av något annat, men i år fick vi ca 30 studenter mot ungefär hälften förra året. Eftersom jag är stolt över mitt program och tycker det är ett bra program som leder till roliga jobb så är jag naturligtvis glad!

 

Du kan läsa om programmet här: http://lnu.se/utbildning/program/TGIMT

Docent Kans

Monday, June 24th, 2013by

Nu har jag blivit docent! Min docentföreläsning handlade om hållbar produktion och underhållets roll i att uppnå det. Så här glad var jag:

E-underhåll

Thursday, May 30th, 2013by

E-underhåll, eller e-maintenance, är något av en snackis i forskarkretsar. Jag tänkte fördjupa diskussionen kring detta här i bloggen, men först tänkte jag försöka hitta en bra definition. Efter att därför ha läst igenom underfär allt som skrivits om e-underhåll i vetenskapliga publikationer konstaterar jag att det inte finns en bra enhetlig definition. Alla är vi överens om vad e-underhåll innebär, men det är svårt att formulera det i ett par meningar.

Levat, Iung och Crespo Marquez insåg detta redan 2008 i sin artikel E-maintenance: review and conceptual framework. Där presenterar de en hel del olika definitioner, bl.a.

 • “The network that integrates and synchronises the various maintenance and reliability applications to gather and deliver asset information where it is needed. E-maintenance is a subset of e-manufacturing and e-business.”
 • “The ability to monitor plant floor assets, link the production and maintenance operations systems, collect feedbacks from remote customer sites, and integrate it to upper level enterprise applications.”
 • “Transformation system that enables the manufacturing operations to achieve predictive near-zero-downtime performance as well as to synchronize with the business systems through the use of web-enabled and tether-free (i.e. wireless, web…) infotronics technologies”
 • “Maintenance management concept whereby assets are monitored and managed over the Internet. It introduces an unprecedented level of transparency and efficiency into the entire industry.”

Sedan sammanfattar författarna sin översikt med att lyfta fram två anledningar till varför e-underhåll växt fram:

 1. Ny informationsteknologi har blivit tillgängligt som kan bidra till att effektivisera underhållet
 2. Underhåll måste integreras med övrig verksamhet för att kunna nå maximal effekt

Där har vi nog kärnan i e-underhåll: det består av ett sätt att se underhåll från ett helhetsperspektiv, och det erbjuder IT-verktyg för att göra detta!

Nyfiken på underhåll…

Thursday, November 15th, 2012by

..är du det?

Det var i alla fall den klass jag besökte på Åby skola i höst. Det var första gången jag höll i något sådant: att presentera mitt forskningsområde för barn under den så kallade Forskarfredagen. Det gick över förväntan! Vi diskuterade om man kan laga saker, om det är värt att laga saker, om det syns på saker att de är trasiga, om man kan ta hand om saker innan de går sönder, men främst av allt om konsekvenserna när man inte tar hand om saker…

Tak rasar, folk blir försenade, flygplan störtar, tåg spårar ut, folk missar resor, hus börjar brinna, ja det är alltså väldigt viktigt att ta hand om saker innan de går sönder!

Så vilken bil vinner i ett race? Den som ser bäst ut? Eller har den dolda fel? Gissa på, svaret kommer i en skolklass någonstans nästa höst!

Fem artiklar, fyra exjobb, tre kurser, två program och en ansökan

Tuesday, March 20th, 2012by

Ibland kan man ju undra vad akademiker gör när de inte undervisar. Jag tänkte försöka sammanfatta i en ögonblicksbild hur det ser ut för mig just nu. Det blev så här: “Fem artiklar, fyra exjobb, tre kurser, två program och en ansökan”. Det är alltid något på gång, och har man tid över kan man alltid fila på en ny artikel eller en ny ansökan eller förbättra programmet eller en kurs eller fördjupa sig i ett nytt ämne eller… En oändligt massa möjligheter, oändligt massa utmaningar!

Våndan med att skriva uppsats

Thursday, March 1st, 2012by

Jag satt just och kommenterade en stackars vän på Facebook som satt och suckade över sin C-uppsats. Tänkte att mina råd var så bra att jag måste dela med mig av dem även till er:

Eftersom du verkar kört fast ska jag hjälpa dig med ditt arbete. Här kommer en bunta jättebra tips (eller var det stjälp) för uppsatsarbete. Som metodval förespråkar jag den logiska irrationaliteten, eller som den heter på engelska, logical irrationality. Detta angreppssätt struntar helt i validitet och tillförlitlighet, utan det viktigaste är att skapa allmän förvirring kring ämnet man skriver om. För att uppnå detta bör man följa dessa regler:

1) Definiera aldrig något, eller om en term redan är väldefinierad, ge dig på en egen definition.

2) Strunta i metodbeskrivning. De som läser bör ju förstå vad du gjort ändå, annars är de inte fullärda forskare, eller hur? Gäller speciellt handledaren och examinatorn.

3) Fokusera inte på en forskningsfråga utan rota lite i allt istället. Varför ska man flumma in i detaljer bara för att man gör ett examensarbete?

4) Visa att det är du som tycker och tänker saker. Jämt. Att använda referenser och basera sitt arbete på tidigare forskning är bara lamt. Alla stora tänkare är kända för sin innovationsförmåga, så varför skulle inte du vara innovativ med?

5) Ett innovativt grepp är att strunta i rapportmallar och andra hjälpmedel som institutionen tillhandahåller. När jag tänker efter gäller det nog även handledning. Vem behöver en handledare?

Snart underhållsässa

Thursday, March 1st, 2012by

Jag sitter och laddar inför årets underhållsmässa i Göteborg 13-16 mars. Visserligen kommer jag inte att kunna vara där alla dagar, men den dagen jag faktiskt är på plats får bli desto intensivare. Jag har nämligen en resa till Hong Kong (jag står på en mässa där!) precis innan, och kommer hem på måndagen den 12 mars. Om du någon gång rest långt, t.ex. till Thailand, vet du att man inte riktigt är sig själv efter en sådan långresa. Vi reagerar i och för sig olika, men jag och jetlag är i alla fall inte kompatibla. Så tisdagen får utgå på grund av det. På torsdag och fredag har jag undervisning och möten som inte går att flytta på.

MEN! Är det så att du vill diskutera underhålls-IT, kanske vända och vrida på problem eller lyfta fram möjligheter… Eller bara uppdatera dig om vad som händer på den fronten inom forskarvärden… Eller berätta om något du upplevt… DÅ finns jag där på onsdag den 13 mars i Underhållsföretagens forskningsmonter.

Jag ser fram emot ditt besök och att få tala med dig!

 

IT-förvaltning, underhåll från ett annat perspektiv

Monday, February 13th, 2012by

Jag undervisar just nu i en kurs om affärssystem, och ett begrepp vi tar upp är systemförvaltning. Detta för mig osökt in på hur olika vi definierar och uppfattar ungefär samma sak, i det här fallet hur vi tar hand om våra tillgångar under drifttiden.

Enligt SAOL är synonymer till förvaltning sköta, handha, ha hand om, administrera, förestå. Slår vi upp underhåll får vi följande synonymer: sköta, hålla i gott skick, se om, vårda, reparera. Ganska lika uttryck med andra ord, och där uttrycket sköta är gemensamt för båda, men inte helt lika ändå. De är ju t.ex. inte varandras synonymer.

Systemförvaltning och maskinunderhåll skiljer sig även definitionsmässigt. Enligt standarden ISO/IEC 14764:2006 är systemförvaltning “The modification of a software product after delivery to correct faults, to improve performance or other attributes, or to adapt the product to a modified environment”. Underhåll definieras i standarden EN3306:2001 som: “The combination of all technical and administrative actions, including supervision actions, intended to retain an item in, or restore it to, a state in which it can perform a required function”. Medan underhåll nöjer sig med att fixa maskinen till ett tillstånd där det kan fungera som ursprungligen var tänkt innefattar systemförvaltning även modifieringar i befintligt system för att tillmötesgå nya funktionskrav.

Eftersom begreppen är olika definierade hittar vi även lite olika aktiviteter som går under benämningen förvaltning respektive underhåll. Förvaltning kan delas upp i:

 • Korrektivt (Lösa problem/fixa buggar, Uppdatera med tillägg)
 • Perfektivt (Modifieringar med syfte att förbättra, Versionsuppdateringar)
 • Adaptivt (Modifiering med syfte att bibehålla och anpassa till miljöförändringar)
 • Preventivt (Lösa problem/fixa buggar innan de gör skada)

Underhåll delas i sin tur upp i:

 • Avhjälpande underhåll (Efter det att ett funktionsfel upptäckts)
 • Förutbestämt underhåll (Schemalagt underhåll innan ett funktionsfel upptäckts)
 • Tillståndsbaserat underhåll (Underhåll baserat på maskinens tillstånd innan ett funktionsfel upptäckts)

Det finns en del likheter, till exempel mellan korrektivt och avhjälpande underhåll, som båda utförs när man hittat ett fel. Den preventiva förvaltningen och det förutbestämda, ibland även kallat preventiva, underhållet är också ganska lika. Båda syftar till att fixa ett problem innan det blir ett fel som stör själva funktionen. Men där finns tydliga skillnader med. Inom underhåll räknas inte modifieringsaktiviteter in, medan de finns inom förvaltningen i form av perfektiva och adaptiva åtgärder. Underhåll har istället det tillståndsbaserade aktiviteterna, där man mäter status på maskinen och på så vis kan följa en skadeutveckling och förutspå när ett fel kommer att uppstå. Skulle man kunna göra likadant med IT-system med? Alltså mäta hur systemet efter hand som det används samlar på sig spagettikod eller annat som till slut kan utlösa ett fel.

Ja, det är en fråga väl värd att tänka på. Som tur är håller min kollega Ia Williamsson just på med detta i sin doktorsavhandling, så förhoppningsvis har hon svar på den om några år!

Juletid är tid för skrivande

Thursday, December 22nd, 2011by

Nu har jag snart kommenterat och betygsatt alla arbeten inför jul. Det är en tämligen stor hög som jag har betat av: åtta sammanfattningar på artikelgranskningar, sex artikelutkast, sex projektrapporter och tjugoen korta papers.  Innan nästa hög med arbete dimper in (åtta projektplaner, sex färdiga rapporter, tjugoen opponeringar och lika många reflektioner) ska jag ta tid att skriva själv. Jag har fem artikelutkast som tålmodigt väntar på mina flinka fingrar, varav minst två ska vara klara innan den femtonde januari.

I vår hoppas jag få tid att komma ut till företag och diskutera underhåll och annat. Det är svårt att riktigt hinna med sådant när man är mitt i den mest intensiva undervisningstiden. Tills dess önskar jag en god och fridfull jul till alla!

Mer stipendier…

Tuesday, December 6th, 2011by

Det verkar som om stipendierna regnar över teknikfolket just nu. Först vill jag gratulera mina före detta studenter Sara, Viktor och Petter. Dessa tre fick nämligen stipendier från Sparbanksstiftelsen Kronan för sina examensarbeten.

 • Petter har studerat kundrelationer och utvecklat en modell för att hantera kundrelationer. Hur man hanterar dessa relationer beror naturligtvis på vilken sorts kund det är, men även i vilken fas i livscykeln man befinner sig. Petters modell tar speciellt hänsyn till livscykeln.
 • Sara och Viktor har utvecklat en modell som hjälper företag att implementera “lean-tänkande” i administrativa processer. Det finns mycket man kan spara i tid, pengar och frustration genom att effektivisera de administrativa processerna. (Detta var andra stipendiet de fått. De fick även stipendium från GoTech!).

Modellerna har även testats, d.v.s. använts,  i de fallföretag studenterna arbetat med under examensarbetet.

Jag själv fick ett resestipendium för konferensdeltagande i förra veckan, så jag är lite nöjd jag med 🙂