E-underhåll

May 30th, 2013 by

E-underhåll, eller e-maintenance, är något av en snackis i forskarkretsar. Jag tänkte fördjupa diskussionen kring detta här i bloggen, men först tänkte jag försöka hitta en bra definition. Efter att därför ha läst igenom underfär allt som skrivits om e-underhåll i vetenskapliga publikationer konstaterar jag att det inte finns en bra enhetlig definition. Alla är vi överens om vad e-underhåll innebär, men det är svårt att formulera det i ett par meningar.

Levat, Iung och Crespo Marquez insåg detta redan 2008 i sin artikel E-maintenance: review and conceptual framework. Där presenterar de en hel del olika definitioner, bl.a.

  • “The network that integrates and synchronises the various maintenance and reliability applications to gather and deliver asset information where it is needed. E-maintenance is a subset of e-manufacturing and e-business.”
  • “The ability to monitor plant floor assets, link the production and maintenance operations systems, collect feedbacks from remote customer sites, and integrate it to upper level enterprise applications.”
  • “Transformation system that enables the manufacturing operations to achieve predictive near-zero-downtime performance as well as to synchronize with the business systems through the use of web-enabled and tether-free (i.e. wireless, web…) infotronics technologies”
  • “Maintenance management concept whereby assets are monitored and managed over the Internet. It introduces an unprecedented level of transparency and efficiency into the entire industry.”

Sedan sammanfattar författarna sin översikt med att lyfta fram två anledningar till varför e-underhåll växt fram:

  1. Ny informationsteknologi har blivit tillgängligt som kan bidra till att effektivisera underhållet
  2. Underhåll måste integreras med övrig verksamhet för att kunna nå maximal effekt

Där har vi nog kärnan i e-underhåll: det består av ett sätt att se underhåll från ett helhetsperspektiv, och det erbjuder IT-verktyg för att göra detta!

Comments are closed.