Mer stipendier…

December 6th, 2011 by

Det verkar som om stipendierna regnar över teknikfolket just nu. Först vill jag gratulera mina före detta studenter Sara, Viktor och Petter. Dessa tre fick nämligen stipendier från Sparbanksstiftelsen Kronan för sina examensarbeten.

  • Petter har studerat kundrelationer och utvecklat en modell för att hantera kundrelationer. Hur man hanterar dessa relationer beror naturligtvis på vilken sorts kund det är, men även i vilken fas i livscykeln man befinner sig. Petters modell tar speciellt hänsyn till livscykeln.
  • Sara och Viktor har utvecklat en modell som hjälper företag att implementera “lean-tänkande” i administrativa processer. Det finns mycket man kan spara i tid, pengar och frustration genom att effektivisera de administrativa processerna. (Detta var andra stipendiet de fått. De fick även stipendium från GoTech!).

Modellerna har även testats, d.v.s. använts,  i de fallföretag studenterna arbetat med under examensarbetet.

Jag själv fick ett resestipendium för konferensdeltagande i förra veckan, så jag är lite nöjd jag med 🙂

Tags:

Comments are closed.