Posts Tagged ‘systemekonomi’

Docent Kans

Monday, June 24th, 2013by

Nu har jag blivit docent! Min docentföreläsning handlade om hållbar produktion och underhållets roll i att uppnå det. Så här glad var jag:

Nyfiken på underhåll…

Thursday, November 15th, 2012by

..är du det?

Det var i alla fall den klass jag besökte på Åby skola i höst. Det var första gången jag höll i något sådant: att presentera mitt forskningsområde för barn under den så kallade Forskarfredagen. Det gick över förväntan! Vi diskuterade om man kan laga saker, om det är värt att laga saker, om det syns på saker att de är trasiga, om man kan ta hand om saker innan de går sönder, men främst av allt om konsekvenserna när man inte tar hand om saker…

Tak rasar, folk blir försenade, flygplan störtar, tåg spårar ut, folk missar resor, hus börjar brinna, ja det är alltså väldigt viktigt att ta hand om saker innan de går sönder!

Så vilken bil vinner i ett race? Den som ser bäst ut? Eller har den dolda fel? Gissa på, svaret kommer i en skolklass någonstans nästa höst!

Snart underhållsässa

Thursday, March 1st, 2012by

Jag sitter och laddar inför årets underhållsmässa i Göteborg 13-16 mars. Visserligen kommer jag inte att kunna vara där alla dagar, men den dagen jag faktiskt är på plats får bli desto intensivare. Jag har nämligen en resa till Hong Kong (jag står på en mässa där!) precis innan, och kommer hem på måndagen den 12 mars. Om du någon gång rest långt, t.ex. till Thailand, vet du att man inte riktigt är sig själv efter en sådan långresa. Vi reagerar i och för sig olika, men jag och jetlag är i alla fall inte kompatibla. Så tisdagen får utgå på grund av det. På torsdag och fredag har jag undervisning och möten som inte går att flytta på.

MEN! Är det så att du vill diskutera underhålls-IT, kanske vända och vrida på problem eller lyfta fram möjligheter… Eller bara uppdatera dig om vad som händer på den fronten inom forskarvärden… Eller berätta om något du upplevt… DÅ finns jag där på onsdag den 13 mars i Underhållsföretagens forskningsmonter.

Jag ser fram emot ditt besök och att få tala med dig!

 

IT-förvaltning, underhåll från ett annat perspektiv

Monday, February 13th, 2012by

Jag undervisar just nu i en kurs om affärssystem, och ett begrepp vi tar upp är systemförvaltning. Detta för mig osökt in på hur olika vi definierar och uppfattar ungefär samma sak, i det här fallet hur vi tar hand om våra tillgångar under drifttiden.

Enligt SAOL är synonymer till förvaltning sköta, handha, ha hand om, administrera, förestå. Slår vi upp underhåll får vi följande synonymer: sköta, hålla i gott skick, se om, vårda, reparera. Ganska lika uttryck med andra ord, och där uttrycket sköta är gemensamt för båda, men inte helt lika ändå. De är ju t.ex. inte varandras synonymer.

Systemförvaltning och maskinunderhåll skiljer sig även definitionsmässigt. Enligt standarden ISO/IEC 14764:2006 är systemförvaltning “The modification of a software product after delivery to correct faults, to improve performance or other attributes, or to adapt the product to a modified environment”. Underhåll definieras i standarden EN3306:2001 som: “The combination of all technical and administrative actions, including supervision actions, intended to retain an item in, or restore it to, a state in which it can perform a required function”. Medan underhåll nöjer sig med att fixa maskinen till ett tillstånd där det kan fungera som ursprungligen var tänkt innefattar systemförvaltning även modifieringar i befintligt system för att tillmötesgå nya funktionskrav.

Eftersom begreppen är olika definierade hittar vi även lite olika aktiviteter som går under benämningen förvaltning respektive underhåll. Förvaltning kan delas upp i:

  • Korrektivt (Lösa problem/fixa buggar, Uppdatera med tillägg)
  • Perfektivt (Modifieringar med syfte att förbättra, Versionsuppdateringar)
  • Adaptivt (Modifiering med syfte att bibehålla och anpassa till miljöförändringar)
  • Preventivt (Lösa problem/fixa buggar innan de gör skada)

Underhåll delas i sin tur upp i:

  • Avhjälpande underhåll (Efter det att ett funktionsfel upptäckts)
  • Förutbestämt underhåll (Schemalagt underhåll innan ett funktionsfel upptäckts)
  • Tillståndsbaserat underhåll (Underhåll baserat på maskinens tillstånd innan ett funktionsfel upptäckts)

Det finns en del likheter, till exempel mellan korrektivt och avhjälpande underhåll, som båda utförs när man hittat ett fel. Den preventiva förvaltningen och det förutbestämda, ibland även kallat preventiva, underhållet är också ganska lika. Båda syftar till att fixa ett problem innan det blir ett fel som stör själva funktionen. Men där finns tydliga skillnader med. Inom underhåll räknas inte modifieringsaktiviteter in, medan de finns inom förvaltningen i form av perfektiva och adaptiva åtgärder. Underhåll har istället det tillståndsbaserade aktiviteterna, där man mäter status på maskinen och på så vis kan följa en skadeutveckling och förutspå när ett fel kommer att uppstå. Skulle man kunna göra likadant med IT-system med? Alltså mäta hur systemet efter hand som det används samlar på sig spagettikod eller annat som till slut kan utlösa ett fel.

Ja, det är en fråga väl värd att tänka på. Som tur är håller min kollega Ia Williamsson just på med detta i sin doktorsavhandling, så förhoppningsvis har hon svar på den om några år!

Mer stipendier…

Tuesday, December 6th, 2011by

Det verkar som om stipendierna regnar över teknikfolket just nu. Först vill jag gratulera mina före detta studenter Sara, Viktor och Petter. Dessa tre fick nämligen stipendier från Sparbanksstiftelsen Kronan för sina examensarbeten.

  • Petter har studerat kundrelationer och utvecklat en modell för att hantera kundrelationer. Hur man hanterar dessa relationer beror naturligtvis på vilken sorts kund det är, men även i vilken fas i livscykeln man befinner sig. Petters modell tar speciellt hänsyn till livscykeln.
  • Sara och Viktor har utvecklat en modell som hjälper företag att implementera “lean-tänkande” i administrativa processer. Det finns mycket man kan spara i tid, pengar och frustration genom att effektivisera de administrativa processerna. (Detta var andra stipendiet de fått. De fick även stipendium från GoTech!).

Modellerna har även testats, d.v.s. använts,  i de fallföretag studenterna arbetat med under examensarbetet.

Jag själv fick ett resestipendium för konferensdeltagande i förra veckan, så jag är lite nöjd jag med 🙂

En decemberkväll i Stavanger

Tuesday, December 6th, 2011by

Så har jag lyckats komma fram till Stavanger utan några större besvär. Jag glömde nästan min nya mobil på tåget förvisso när jag misstog Hyllie för Kastrup. Vad lär vi oss av detta? Jo, det är farligt att jobba på tåg. Annars har mina största farhågor varit en ny storm som den vi hade förra veckan. Med oro har jag läst omkring tusen olika väderprognoser för Stavanger, där vindar upp till 25 m/s har funnits i prognosen. Jag håller tummarna för att prognoserna är felaktiga eller att det inte börjar blåsa förrän flyget lyft på torsdag i alla fall.

I morgon ska jag vara opponent på en disputation om teknikkvalifikationsprocesser.  Det blir mycket intressant och lärorikt, och förhoppningsvis är mina frågor inte alltför svåra att svara på. Vad avhandlingen handlar om? Kortfattat handlar den om hur man kan säkerställa hälso-, miljö- och säkerhetsaspekter när man väljer tekniklösning.

Underhållsdoktorn

Friday, December 2nd, 2011by

Ny i bloggen, det är jag.

Mitt forskningsområde är underhållsstyrning och specialområdet är IT-system. Att vara doktor inom underhåll  är faktiskt mer underhållande än man tror. Tänk bara vilka roliga mässor man får åka på – nu närmast Underhåll 1012 i Göteborg (13-16 mars). Tre fullspäckade dagar med roliga tekniska prylar, intressanta diskussioner och härligt vimmel. Det blir mer rapportering kring detta i mars!

Just nu förbereder jag mig däremot för en föreläsning i rapportskrivning och projektarbete för mina studenter. Har du koll på vad skillnaden är mellan en akademisk tidskriftsartikel och en populärvetenskaplig? Vet du hur man hittar rätt information i en artikel så du kan skapa en referens? Om inte – smyg in på föreläsningen i M1049 kl. 9.00 i dag 😉