Posts Tagged ‘Tore Danielsson’

Tore Danielssons stipendiefond

Friday, December 2nd, 2011by

Uppmärksamheten har till och från varit stor kring det som vi kallar Framtidens trähusfabrik. Uppmärksamheten och som jag tror även uppskattningen från företagen i trähusbranschen har varit påtaglig och är i viss mån det fortfarande. Det har varit fantastiskt att få jobba med så många positiva företag där jag trots kärva tider alltid tas mot med öppna famnen.

I början av årets sommar försvarade jag min licentiatavhandling och vid det tillfället var det flera åhörare med från trähusföretag och materialleverantörer. Undrar vid hur många sådana tillställningar som det kommer ivriga och aktiva lyssnare från industrin?

De senaste månaderna har för min del inneburit ett antal besök hos de som är en viktig del eller kugge i Framtidens trähusfabrik. Har också besökt några sågverk som är leverantörer av trämaterial där det är den industriella kunden som bestämmer de egenskaper som trämaterialet skall vara utrustade med. Mitt arbete går nu ut på att framställa en doktorsavhandling som kommer att behandla liknande frågeställningar som licentiatuppsatsen.

Linnéuniversitetets stipendiekommitté har också uppmärksammat arbetet med Framtidens trähusfabrik och beslöt att tilldela mig årets stipendium från  Tore Danielssons stipendiefond. Tackar den eller de som nominerat mig, stipendiekommittén, kollegor och arbetskamrater på Skog & trä och TEK. Riktar även en tacksamhetens tanke till Tore Danielsson.

/Lars