Välkommen på lunchseminarium på Zoom på torsdag 6/10!

2 oktober, 2022

Välkommen till ett lunchwebbinarium i socialt arbete arrangerat av institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Nu på torsdag är det SODA-gruppen som står för presentationen. SODA står för ”socialt arbete, funktionsnedsättning och åldrande”.

Forskningsledare professor Clary Krekula berättar om SODA-gruppens arbete och Sara Hultqvist berättar om det pågående fortskningsprojektet ”Moralisk stress och moraliskt aktörskap i svensk äldreomsorg”. För detaljer, klicka på länken:

Forskning i socialt arbete: Åldrande och funktionshinder | lnu.se

Den privat drivna omsorgen och meddelarskyddet…

24 september, 2022

Till veckan startar en viktig rättegång som rör äldreomsorgsarbetares rätt att visselblåsa när saker och ting inte står rätt till i offentligt finansierad, privat driven, äldreomsorg.

I moralprojektet hävdar vi att det rör sig inte bara om en rättighet. Att göra missförhållanden kända skulle vi snarare kalla en moraliskt plikt. Vi vet samtidigt att det finns personal i äldreomsorgen idag som drar sig för att påtala brister, av rädsla för repressalier från chefshåll. Så ska det inte vara i en demokrati där meddelarfriheten är grundslagsstiftad.

Vi hoppas och tror att domen blir fällande, det vill säga att det med en kommande dom slås fast att  privatanställda i vård- och omsorgssektorn har rätt till meddelarskydd.

Stine Christophersen varnades efter larm – nu ställs cheferna inför rätta – Kommunalarbetaren (ka.se)

Boktips om äldres sexualitet

15 september, 2022

Hej! Här kommer ett boktips om äldres sexualitet med fokus på hälsa, rättigheter och njutning. Boken riktar sig till alla som arbetar med äldre och kan användas inom utbildningar i hälso- och sjukvård, omsorg och socialt arbete. Den ger både kunskap och konkreta verktyg för att kunna främja äldres sexualitet. Boken innehåller även kunskap och råd riktade till äldre själva.

Omslag för Äldres sexualitet: Hälsa, rättigheter och njutning

Hälsningar från

Magdalena, Sara och Katarina

På söndag är det val…

8 september, 2022

…och en sak är säker. Oavsett vilka partier som går segrande ur den här valrörelsen så fortsätter vi hävda att äldreomsorgen är i stort behov av politiska reformer. Äldreomsorgen är också ett område av stort samhällsintresse. Precis som barnomsorg är äldreomsorg en bärande balk i det samhälle vi känner som vårt, ett samhälle där tvåförsörjarmodellen är norm och där en välutbyggd välfärdsstat garanterar omsorg såväl i början av livsloppet som i slutet.

För att dra vårt strå till stacken har vi debatterat i såväl fackpress som i lokaltidning senaste månaden. Nedan finns länkar till ett inlägg som publicerats i Dagens Medicin och ett som finns infört i Stenungsundstidningen. Vi som vet en del om äldreomsorgen måste hjälpas åt att sprida kunskap, men också ta ställning och höja rösten när vi stöter på sådant som är fel!

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/obegripligt-att-underskoterskor-nekas-att-arbeta/

https://www.sttidningen.se/%C3%A5sikt/%C3%A4ldreomsorgen-d%C3%A4r-alla-m%C3%A5ste-kunna-trolla-1.78235828?fbclid=IwAR0I7Ui1Dk7XnGyJ0SrjGDxvHgP3MVADSoxPYB3zQX3MbanN2sEAzeX7FQQ

Hälsningar från Sara, Katarina och Magdalena

IVO presenterar delresultat av granskning av särskilda boenden för äldre

31 augusti, 2022

Hej!

Ni är säkert många som tagit del av IVO:s granskning av särskilda boenden för äldre. Mot bakgrund av framkomna problem inom särskilda boenden bedömde IVO under år 2021 att hälso- och sjukvården för personer på SÄBO i samtliga kommuner uppvisade sådana risker och brister att en nationell tillsyn var nödvändig. Tillsynen påbörjades under 2021 och kommer bedrivas långsiktigt. Hittills har tillsynen riktats mot samtliga kommuner som bedriver SÄBO i kommunal regi, inklusive stadsdelarna i Stockholm.

Delresultat av IVOS granskning visar på brister som bland annat omfattar efterlevnad till reglerna om vård i livets slutskede, avsaknad av individuell medicinsk bedömning samt vård och behandling enligt ordination, brister i läkemedelshantering, och olämplig läkemedelsanvändning. Det framkommer även brister vad gäller kompetens, kontinuitet och dokumentation. Det är viktigt att stanna upp och i relation till detta noga följa prioriteringar och åtgärder på kommunal och statlig nivå. Nu i valtider är det särskilt angeläget att politiker förmår redogöra för hur den här typen av allvarliga brister kan åtgärdas och förebyggas.

Ni kan läsa IVO:s delrapport här:

https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2022/ivo-presenterar-delresultat-av-granskning-av-sarskilda-boenden-for-aldre/

Hälsningar från,

Magdalena, Sara och Katarina

Organiserad brottslighet och äldreomsorg

25 augusti, 2022

Organiserad brottslighet inom äldreomsorgen, med bland annat fusk i hemtjänsten, försvårar arbetet med att hjälpa äldre personer med omsorgsbehov. I en redan komplicerad och problemfylld arbetsvardag ska nu även detta växande problem hanteras. Samtidigt möter de äldre själva brottsligheten från två håll: riktade bedrägerier och fusk hos omsorgsföretagen.

Det handlar dessutom om en välorganiserad, systematisk och noggrann kriminalitet. När det gäller bedrägerier mot äldre ägnar sig kriminella organisationer åt ett gediget bakgrundsarbete där de kollar upp bostadsområden, inkomst och om det kommer hemtjänstbilar. De mest utsatta råkar mest illa ut, det vill säga de som har stora omsorgsbehov. De kriminella kan ta kontakt med äldre personer via sms, telefon eller knacka dörr. De kan utge sig för att vara kompis till barn eller barnbarn som råkat illa ut och spelar ofta på att det är brådskande eller en kris. Många gånger vill de äldre som råkat ut för bedrägerier inte prata om det. De skäms för att de blivit lurade och förlorat pengar. Och det gör det tyvärr ännu svårare att upptäcka och hjälpa dem.

Vi behöver hjälpas åt med att stötta och hjälpa äldre i risk för organiserad brottslighet. Polismyndigheten har nu ett samtalsstöd som kan användas i samtal med äldre. Följ länken om du vill kika på det:

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2022/maj/polisen-vill-fa-fler-att-prata-bedragerier-med-aldre/

 

Hälsningar,

Magdalena, Katarina och Sara

 

Mobilisering över yrkesgränser

16 augusti, 2022

Fackförbunden Vision, Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Arbetsterapeuter och Kommunal gjorde gemensam sak igår och demonstrerade för högre löner inom välfärden. Hela den fackliga grundidén bygger på att arbetarkollektivet går samman, som här. Just det här initaitivet togs lokalt i Göteborg, men vi ser samma tendens på andra håll i landet. Kollektiv mobilisering över yrkesgränser är ett måste för att arbetsvillkoren i äldreomsorgen – och andra delar av arbetsmarknaden som förser befolkningen med social välfärd – ska stärkas.

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/kommunanst%C3%A4llda-demonstrerade-f%C3%B6r-h%C3%B6gre-l%C3%B6ner-1.78928020?fbclid=IwAR2AI2CabWW72xuKG4HriYNQp2jI7GJEFhoa8sU1MJY96Z6thRMJgH2xI3k

”Arbetsmiljölagen är tandlös när det gäller äldreomsorgen”

9 augusti, 2022

En dryg månad kvar till valet och Susann Porter, arbetsterapeut och forskare vid Malmö universitet, debatterar arbetsvillkor och arbetslagstiftning i Dagens Medicin. Hon skriver: ”Vill vi ha en god vård och omsorg med hög kvalitet, då måste också personalen ha en arbetsmiljö som främjar hälsa och som gör att de vill arbeta och stanna kvar inom äldreomsorgen. Vi som röstar i september har makten att kräva konsekvenser när lagarna inte efterlevs. Det är vi skyldiga de äldre och personalen.”

Här finns hela inlägget att läsa: ”Politikers vetskap om äldreomsorgens brister är en paradox” – Dagens Medicin

 

Om sorg och om omsorg…

3 augusti, 2022

Tomas Bacoccoli berättar in sin bok ”En bastu i Umbrien” (2021) om hur han mitt i karriären bryter upp, lämnar Lidingö och en hektisk vardag i Stockholm för att hjälpa en pappa som på grund av alzheimers sjukdom inte längre klarar sin vardag. Pappa Francesco är italienare. Han har efter många år i Sverige flyttat tillbaka till barndomens Italien och för sonen Tomas innebär beslutet att han tillsammans med fru och barn byter land för att kunna finnas nära sin pappa.

Tematiken – omsorgsrelationen mellan en åldrande, demenssjuk pappa och hans son – tillhör inte vanligheterna i litteraturens värld. Det är ett av skälen till att ge sig i kast med den drygt 300 sidor långa berättelsen.

Francesco är en pappa vars föräldraskap inte präglats av omsorg eller trygghet. ”Pappa har visat tecken på bipolaritet, emotionell instabilitet, hypokondri och schizofreni tidigare. För att inte tala om hetsätning, allmän vårdslöshet, borderline-beteende och narcissism. Han gjorde och sade sånt som de flesta bara tänkte eller drömde och därför tyckte många att han var lite galen. Tokig och rolig och bullrig. Charmig och kul att vara med.” Trots detta bestämmer sig alltså Tomas för att hoppa av sin karriär, bryta upp från livet i Sverige för att vårda och trösta sin sjuka pappa.

Författaren lotsar läsaren mellan olika tider och berättartekniskt är det imponerande hur disparata skeenden vävs ihop till en minnesväv där vi lär känna Francesco – utifrån sonen Tomas perpsektiv. Även om far-son-relationen är känsligt beskriven och Tomas allt som oftast framstår som lite av en hjälte så slås jag som läsare ändå av hur expeditionellt väl förspänt ekonomiskt denna relation har det. Det där vårdandet och omsorgstagandet jag inledningsvis trodde boken skulle handla om visade sig handla om att rekrytera och anställa vårdare. Den kontinuerliga och intima omsorg som jag trodde skulle skildras, skildras visserligen på några ställen – men då på håll. Tomas bevittnar och får berättat för sig hur favoritvårdaren Papis finns där för Francesco och blir en viktig person och en sista vän. Ett enstaka tillfälle beskrivs när Tomas byter blöja på sin pappa. Den här scenen framstår som exceptionell.

Sammanfattningsvis är boken mycket läsvärd och tankeväckande. Inte minst kastar den ljus över vardagen med och bredvid demenssjukdom, en vardag som delas av så många på 2020-talet.

 

Vi fortsätter debatten om att låta unga vårdutbildade göra nytta

18 juli, 2022

Vi fortsätter att debattera den viktiga frågan om att låta unga vårdutbildade göra nytta och återvänder till vår vän Sami. Läs gärna artikeln:

https://socialpolitik.com/2022/07/03/lat-unga-vardutbildade-gora-nytta/

 

Glada sommarhälsningar från

Magdalena, Sara och Katarina