Krönika om omsorg och utbildning

25 september, 2023

Hej!

Jag har skrivit en krönika ”Personlig omsorg är en kompetensfråga” i tidskriften Äldre i centrum. Om ni vill läsa den kan ni följa länken nedan.

Hälsningar,

Magdalena

Äldre i centrum

Varmt välkomna att delta i ett specialnummer om moralisk stress och moraliskt aktörskap

11 september, 2023

Nu samlar vi kollegors kunskaper runt om i den akademiska världen för att tillsammans komma vidare i förståelsen av moralisk stress och moraliskt aktörskap. I ett specialnummer kommer moralisk stress och moraliskt aktörskap inom den dagliga äldreomsorgen att undersökas. En viktig utgångspunkt är att begreppen måste förstås utifrån politiska och strukturella sammanhang men också i relation till komplexiteten i de äldres situation i samhället. Med detta bjuder vi in forskare att reflektera över äldreomsorgens utmaningar och möjligheter med avstamp i begreppen moralisk stress och moraliskt aktörskap. Konkreta empiriska analyser i form av fallstudier samt metodologiska och teoretiska diskussioner välkomnas. Vi bjuder in internationella bidrag från hela världen och strävar efter mångfald vad gäller nationaliteter bland författare, perspektiv och förhållningssätt.

 

Varmt välkomna att delta i specialnumret, följ länken för att läsa mer:

https://www.mdpi.com/journal/socsci/special_issues/43223F1HS8

Magdalena, Sara och Katarina

Ny debattartikel: Regeringen raserar folkbildningen när färre kan utbildas till välfärdsyrken

7 september, 2023

Hej hej,

Jag, Sara och Katarina debatterar det minskade stödet till folkhögskolor. Följ länken nedan om ni vill läsa artikeln.

Hälsningar från Magdalena

Språkstöd i äldreomsorgens vardag

4 september, 2023

Hej!

Jag fick nyligen möjlighet att samtala med Andreas Nilsson som tillsammans med kollegor  arbetar med digitala lösningar för språkstöd på arbetsplatser. Med ett lärande i det pågående arbetet kan personal löpande träna svenska genom att få fram betydelser och översättningar av ord i arbetsbeskrivningar. Äldreomsorg och särskilt hemtjänst har varit i fokus och Södertälje har fungerat som pilotkommun.

Själv beskriver Andreas tanken bakom arbetet så här: ”Det skall vara enkelt att lära sig ett nytt språk på jobbet, samtidigt som man jobbar. Tilltalas av enkelheten i hur Wilearn kombinerar språkträning med det man redan gör- och måste kunna på jobbet”.

 

Min erfarenhet är att språkfrågan ofta beskrivs som en utmaning ute i verksamheterna. Att skapa tid och rum för enkla redskap i arbetsvardagen framstår som viktigt i relation till den pressade arbetsmiljön. Kanske kan det också öppna upp för diskussioner om hur arbetsbeskrivningar relaterar till de äldres behov, situation och önskemål.

Hälsningar från Magdalena

Tid för samtal, skrivande, reflektion och njutning

23 juli, 2023

Vi har tillbringat några dagar på vackra Gustafsberg. Där har vi samtalat, promenenerat, ätit och druckit gott och skrivit. Vi har njutit av historiens vingslag och av den vackra havsutsikten över Byfjorden.

Medan två av oss (Magdalena och Sara) för en vecka sedan inte hade en aning om att Gustafsberg i utkanten av Uddevalla har en lång och intressant historia – redan för 200 år sedan kom överklassen till Gustafsberg för att dricka brunn och roa sig i Societetssalongen, senare har stället fungerat som skola och internat för begåvade men fattiga pojkar – känner Katarina de här trakterna väl.

Under dygnen på Gustafsberg har vi reflekterat över vad vi lärt oss hittills under de två gångna åren med moralprojektet och vi har smidit framtidsplaner. I höst stundar forskningscirklar i våra partnerkommuner; i Helsingborg, Kalmar och Vänersborg. Det dagsaktuella läget i äldreomsorgen har vi också givetvis dryftat, dels ur forskarvinkel och dels som anhöriga. I nedanstående länk finns ett offentligt debattinlägg från oss publicerat:

”Prioritera rimliga arbetsvilkor inom omsorgen” – SocialPolitik

Julihälsningar från Katarina, Magdalena och Sara

Gustafsberg 2023

En ny bok om biståndshandläggning!

22 juni, 2023

Nu kommer en ny bok om biståndshandläggning: Socialt arbete i äldreomsorg. Professionell handläggning i teori och praktik. Redaktörer är Magdalena Elmersjö, Sara Hultqvist och Stina Johansson. Både forskare och praktiker medverkar i boken. Kort beskrivning: Den här boken ger en sammanflätad berättelse om biståndshandläggning i äldreomsorgen. Här placeras biståndshandläggaren i ett socialt och historiskt sammanhang, och biståndshandläggarens centrala roll och funktion i svensk välfärd synliggörs. Författarna diskuterar både framväxten av yrkeskategorin och samtida utvecklingstendenser. Detta betraktas ur såväl forskarens som praktikerns perspektiv, vilket leder till en problematisering av yrkesrollen från olika utsiktspunkter.

Här finner ni mer information:

https://www.sh.se/nyheter/forskning/2023-05-24-ny-bok-satter-bistandshandlaggaren-i-fokus

 

Hälsningar från Magdalena, Sara och Katarina

 

Hälsningar från Bodø

16 juni, 2023

utsikt över Bodö Plansch Sara och Magdalena framför posterHögsommarvärme i södra Norden och 12 grader i norra delarna. I dagarna har vi (Sara och Magdalena) varit i Bodø på konferens. Rubriken var ”Social Work in Changing Times- Challenges and new opportunities”. The Nordic Association of Schools of Social Work tillsammans med FORSA stod som arrangör. Samtidigt som vi nätverkade med nordiska kollegor och lyssnade på dragningar så nåddes vi av det glada beskedet att Robert Nyberg tilldelats Stig Sjödinpriset

Stig Sjödinpriset 2023 tilldelas Robert Nyberg | IF Metall (tt.se)

Vi instämmer med juryn som motiverar sitt beslut såhär:

”Med både ord och bild sparkar han uppåt, och klargör med några få ord orättvisor och missförhållanden. Hans vässade penna låter vare sig makthavare eller samhällsföreteelser komma undan. Hans kombination av bild och text får alla att förstå sambandet mellan politik och konsekvenser av beslut. Det är stor, träffsäker satir och skarp samhällsanalys i skön förening, med varm humor på rätt ställen.”

Stig Sjödinpriset är instiftat av Runö Folkhögskola, Stig Sjödin Sällskapet, fackförbunden GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Kommunalarbetareförbundet och Industrifacket Metall.

I moralprojektet är vi glada och stolta över att samarbeta med Robert och säger hjärtligt grattis.

Trevlig helg,

Sara och Magdalena

 

 

Fortes konferens om tillämpad välfärdsforskning

12 juni, 2023

Jag och Sara hade möjlighet att delta på Fortes konferens om tillämpad välfärdsforskning i Stockholm häromveckan. Spännande möten och diskussioner. Vid ett bord med forskarkollegor från olika håll i landet konstaterades att alla former av nyttiggörande av forskningsresultat blir svårare och svårare på grund av den höga personalomsättningen ute i kommunerna. Vad är vinsten med att avsätta heldagar med kompetensutveckling när merparten av arbetsgruppen är utbytt inom ett år? Svårigheten med kompetensförsörjningen är en gammal men nu akut fråga. Samtidigt möter vi inom Moralprojektet personal inom olika delar av äldreomsorgen som verkligen vill fortsätta arbetet med att på olika sätt hjälpa äldre personer. Men de vet inte hur länge de orkar.

Återigen: äldreomsorgen måste få kosta mer pengar, vi måste vara villiga att tillsammans lägga mer i potten så att kommunerna kan lyfta från lägstanivån. Eller som Sara säger: sluta bygga pool, börja bygga på det gemensamma bästa i stället.

Nedan bild på Sara på konferensen som hölls på Vasateatern i Stockholm. Hälsningar från Magdalena

Filminspelning!

29 maj, 2023

Hej!

I moralprojektet pågår många saker parallellt just nu och tidigare denna månad var det tagning i Göteborg. Det ska bli film av den bearbetade empirin med svåra situationer inom äldreomsorgen, berättade av undersköterskor, enhetschefer och biståndshandläggare. Stay tuned!

I den kommande filmen ges berättelserna om de svåra situationerna kött och blod tack vare samarbetet med en professionell manusförfattare nämligen Anna Maria Joakimsdottir-Hutri. Att läsa manuset var en häftig upplevelse, det händer verkligen något riktigt spännande när forskning möter konst. Magdalena och Katarina medverkar i filmen och spelar konsulter som föreläser om äldreomsorg. En ny och pirrig erfarenhet för dem båda.

 

Hälsningar från Magdalena, Sara och Katarina

Bilder från filminspelningen:

Moralprojektet har arbetsmöte i Växjö

12 maj, 2023

… solen skiner, maten är god, Växjösjön glittrar och Pridefestgliheterna präglar stadsbilden. Förmiddagen tillbringade vi på teams ihop med Gävle kommun. Tillsammans med bland andra enhetschefer, HR, Kommunal, projektledare för kompetensfrågor i välfärden diskuterade vi moralisk stress och moraliskt aktörskap. Ett område som vi ser behöver belysas ytterligare är ”the dark side of digitization” – digitalieringens pris i äldreomsorgen. Svårnavigerade appar och system som inte talar med varandra ställer höga krav på både omsorgspersonalen och chefer. Här krävs gemensamma ansträngningar – från forskning, praktik och teknikutvecklare. En grundförutsättning måste vara att tekniken ska förenkla arbetet – inte vara tidsödande, väcka frustration och skapa oro. Omsorgsarbete är tillräckligt krävande som det är. Lupita Svensson har skrivit en bra bok om digitaliseringens möjligheter och utmaningar i socialt arbete – kanske ett lästips inför sommaren? https://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789151106748/partner/gleerups/