Det krävs krafttag för att stärka äldreomsorgen

09:02 by Sara Hultqvist

På flera håll i landet pågår nu arbete för att prioritera äldreomsorgen, på den nationella politiska arenan, i kommunerna och i akademin. I dagens Sydsvenskan tar en tung trio ton.

Susanne Iwarsson, professor i gerontologi och koordinator för forskarskolan SWEAH vid Lunds universitet, Erik Renström, professor i experimentell endokrinologi och rektor vid Lunds universitet och Ethel Forsberg , f d generaldirektör för Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, samt styrelseordförande för SWEAH skriver:

”Även om kraftfulla ekonomiska satsningar på högre utbildning och forskning krävs för att reformera äldreomsorgen är det inte alltid och enbart mer pengar som behövs för att förbättra kvaliteten. Organisation, attityder och strukturer måste förändras i grunden.

Vi föreslår därför regeringen att:

Satsa kraftfullt på utbildning och kompetensutveckling för den personal inom äldreomsorgen som har akademisk grundutbildning.

Skapa attraktiva karriärvägar inom äldreomsorgen.

Finansiera forskarutbildning i form av kommundoktorander.”

Reformera lagstiftning och arbetsrätt så att det blir attraktivt, möjligt och enkelt för universitet och kommuner att inrätta kombinerade anställningar mellan kommuner och universitet.”

Här finns hela texten att läsa:

https://www.sydsvenskan.se/2022-02-14/nu-pagar-raketforskning-for-aldreomsorgen-och-sveriges-aldrande-befolkning

Kommentarer inaktiverade.