Archive for februari, 2022

Oroliga tider och tider för möten

fredag, februari 25th, 2022

Krig i Europa och kärnvapenhot har de senaste dagarna blivit en realititet. En framgångsrik fredsrörelse och en feministisk utrikespolitik framstår som utopier, men det är inte människorvärdigt att ge upp. Det har större tänkarna hävdat innan vi gör det.

En ljusglimt trots det grådaskiga mullret österöver är att coronan verkar vara om inte heltam, så mer lätthanterlig nu. Vi kan ses igen. Idag har Magdalena och jag träffat Linda Erlandsson i Kalmar, för långlunch och samtal om kommunal äldreomsorg. Linda är moralprojektets kontaktperson i Kalmar kommun. Hon har lång erfarenhet av äldreomsorgen och delar numera sin arbetstid mellan kommunen och Linnéuniversitetet där hon som doktorand arbetar med en avhandling om äldres röster om nöjdhet.

Under dagens möte samtalade vi om organisatoriska trender som riskerar underminera det professionella arbetet i äldreomsorgen, realistiska och orealistiska förväntningar på välfärdsteknik och metoder för att koppla samman forskning och kommunalt välfärdsarbete, för en bättre äldreomsorg.

 

Magdalena, Sara, Linda i Kalmar på LNU

Vid tangentbordet,

Sara

Om ålderism och paternalism…

tisdag, februari 15th, 2022

Idag publicerar Äldre i Centrum en debattartikel där uppmaningen är att lyssna på 70-plussarna framöver. Om vi inte gör det såhär i kölvattnet av pandemin riskerar vi en utveckling med tilltagande sociala orättvisor, ett misstroendegap mellan generationer och försvagad solidaritet mellan individer.

https://aldreicentrum.se/signerat/debatt/paternalism-alderism-och-social-orattvisa-i-sparen-av-pandemin/

Det krävs krafttag för att stärka äldreomsorgen

måndag, februari 14th, 2022

På flera håll i landet pågår nu arbete för att prioritera äldreomsorgen, på den nationella politiska arenan, i kommunerna och i akademin. I dagens Sydsvenskan tar en tung trio ton.

Susanne Iwarsson, professor i gerontologi och koordinator för forskarskolan SWEAH vid Lunds universitet, Erik Renström, professor i experimentell endokrinologi och rektor vid Lunds universitet och Ethel Forsberg , f d generaldirektör för Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, samt styrelseordförande för SWEAH skriver:

”Även om kraftfulla ekonomiska satsningar på högre utbildning och forskning krävs för att reformera äldreomsorgen är det inte alltid och enbart mer pengar som behövs för att förbättra kvaliteten. Organisation, attityder och strukturer måste förändras i grunden.

Vi föreslår därför regeringen att:

Satsa kraftfullt på utbildning och kompetensutveckling för den personal inom äldreomsorgen som har akademisk grundutbildning.

Skapa attraktiva karriärvägar inom äldreomsorgen.

Finansiera forskarutbildning i form av kommundoktorander.”

Reformera lagstiftning och arbetsrätt så att det blir attraktivt, möjligt och enkelt för universitet och kommuner att inrätta kombinerade anställningar mellan kommuner och universitet.”

Här finns hela texten att läsa:

https://www.sydsvenskan.se/2022-02-14/nu-pagar-raketforskning-for-aldreomsorgen-och-sveriges-aldrande-befolkning

Välkommen på docentföreläsning!

fredag, februari 11th, 2022

Den 16:e februari klockan 11.30-12 är du välkommen att logga in på Zoom och lyssna när Magdalena håller sin docentföreläsning. Rubriken på föreläsningen är ”Moralisk stress och moraliskt aktörskap i svensk äldreomsorg”. Zoomlänken hittar du i klickbar inbjudan nedan:

 https://www.sh.se/kalender/kalenderposter/2022-02-16-moralisk-stress-och-moraliskt-aktorskap-i-svensk-aldreomsorg Moralisk stress och moraliskt aktörskap i svensk äldreomsorg

Docenttiteln innebär att Magdalena nu har en akademisk titel som markerar en högre vetenskaplig kompetens än enbart doktorsexamen. Vi som är medforskare och kollegor lyfter våra doktorshattar för Mea, säger grattis och ser fram emot att lyssna på föreläsningen på onsdag!

Med hopp om en solig helg,
Sara och Katarina

Kravlista på åtgärder

torsdag, februari 3rd, 2022

I förra inlägget presenterades Kommunals medlemmars erfarenheter av minutstyrning inom äldreomsorgen. Nedan listas Kommunals krav i relation till dessa erfarenheter:

 

  • Styrningen av hemtjänst ska vara baserad på tillit till arbetstagarna. Slopa den strikta minutstyrningen. Äldre människors komplexa och varierande behov går inte att förutse eller planera på detaljnivå utifrån generella schabloner. Hemtjänsten måste styras med tillit till arbetstagarnas kompetens och yrkeskunnande. Så skapas bättre arbetsmiljö, bättre kvalitet och bättre resursutnyttjande.

 

  • Arbetstagarna ska medverka vid planering och anpassning av arbetsinsatser. Hemtjänstteamet (inklusive den fasta omsorgskontakten) runt omsorgstagaren ska ges tillit och ansvar att på bästa sätt anpassa arbetsveckan utifrån de äldres individuella behov.

 

  • Involvera arbetstagarna vid framtagning och upphandling av nya tekniska lösningar. Minutstyrning av hemtjänsten är ofta inbyggd i digitala ledningssystem. Genom att arbetstagare involveras i framtagning och upphandling kan nya tekniska lösningar bli mer ändamålsenliga.

 

  • Håll isär biståndsbedömning och kostnadsansvar. Att biståndshandläggare pressas att bevilja mindre stöd för att hålla budget skapar en ohållbar situation, inte minst för de som ska utföra omsorgen.

 

  • Inför nationella riktlinjer om rätt bemanning. För att tillit och handlingsfrihet ska få genomslag måste grundbemanningen inom hemtjänsten öka. Kommunal vill se riktlinjer som omfattar krav på ett lägsta antal heltidsanställda per äldre.

 

  • Avskaffa lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten. LOV innebär en strukturellt inbyggd risk för permanenta “effektiviseringar” i form av osäkra anställningar, låg bemanning och snål minutstyrning för både privat- och
    offentliganställda.

 

Källa: https://www.kommunal.se/hemtj%C3%A4nst2022