Archive for mars, 2022

Vi säger grattis till Katarina!

fredag, mars 18th, 2022

Den som jobbar som forskare och lärare på ett svenskt universitet arbetar som vi redan skrivit om här i bloggen i regel med olika forskningsfrågor parallellt. Katarina har ett långt och djupgående engagemang i forskning om välfärdsstatens organisationer och i socialvetenskaplig begreppsutveckling. Tillsammans med sin kollega Kerstin Jacobsson har hon nu tilldelats ett prestigefyllt pris i Torgny Segerstedts namn för bästa vetenskapliga artikel 2021 i Sociologisk tidskrift.

Juryns motivering:

”Grundat i en djupgående etnografisk undersökning av Försäkringskassan visar artikeln på konsekvenserna av införandet av nya organisationsmodeller i välfärdsprofessioner. Genom att sammanföra teorier om gräsrotsbyråkrater med kritiska managementstudier visar artikeln på vikten av att studera kollektiva processer i arbetets organisering. Analysen av den stundtals förbluffande empirin landar i en ny modell för sociologisk analys av ”teamwork” som kan fånga både arbetsformens problem och dess attraktionskraft. Artikeln är mycket välskriven och ett utomordentligt exempel på den stora potentialen i en väl utförd institutionell etnografi för att kritiskt analysera dagens samhällsförändringar.”

https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/22890?fbclid=IwAR26q5whxhO8hOG7PUYpWwHd8CLiaoADy66GIOqp0Mv_ttg1O8gi4qTl4gQ

Bilden på Katarina är alldeles färsk, tagen i samband med att vi i moralprojektet presenterade ett manus på den Nationella paperkonferensen i socialt arbete som ägde rum i Växjö i veckan som gick.

”Det är viktigt att teori och empiri möts på bred front”

onsdag, mars 9th, 2022

Som forskare är det vanliga att vara engagerad i flera olika studier, samarbeten och kurser parallellt. Vi som driver moralprojektet är inga undantag. Jag är engagerad vid CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments), en forskningsmiljö inom åldrande och hälsa vid Lunds universitet. I det arbetet ordnar vi under vårterminen två olika kursträffar där målgruppen är intresserade seniorer. Kursträff ett gick av stapeln förra veckan. Fyra forskare presenterade fyra olika forskningsprojekt. Projektet ”Moralisk stress och moraliskt aktörskap” var ett av de presenterade projekten. I länken finns ett reportage från träffen.

https://www.case.lu.se/artikel/det-ar-viktigt-att-teori-och-empiri-mots-pa-bred-front?fbclid=IwAR1dVgtRRbXshXQgjbcgIRGTRP1ojr0JvinDSV12pNn2gkwmpzneSr4mowU

Vid tangentbordet,

Sara