Archive for april, 2022

Dilemman som ska bli till scener

fredag, april 29th, 2022

I helgen blir april till maj och sommaren närmar sig med stormsteg. I moralprojektet har vi nyligen satt samman de dilemman som undersköterskor, biståndshandläggare och enhetschefer berättat om och dryftat i fokusgrupper på Zoom i vintras. Nu kommer dessa dilemman att bearbetas av en manusförfattare som ska hjälpa oss göra berättelserna ’sceniska’. I höst går projektet in i fas två, där tonvikt kommer läggas på utbildning. I fas två ska dessa dilemman, dessa scener, användas i undervisningen och studenter och elever. Framtidens äldreomsorgspersonal ska tilsammans diskutera  dilemman med utgångspunkt i den egna blivande yrkesrollen. Förhoppningsvis kommer dessa workshops leda till fördjupade diskussioner om den egna yrkesrollen, och om relationen till andra yrkesgrupper i äldreomsorgen.

I reportaget nedan är Magdalena intervjuad i tidskriften ”Socialpolitik”. Det handlar bland annat om relationens betydelse. Läs gärna!

Relationen ger kvalitet i äldreomsorgen

 

 

 

Vårliga hälsningar och lästips!

tisdag, april 19th, 2022

Våren är här!

Så känns det i alla fall, hoppas värmen håller i sig. Nu finns också en text om vårt forskningsprojekt publicerad: http://journals.ed.ac.uk/social-science-protocols/article/view/6618

I texten beskriver vi forskningsprojektets upplägg och redogör för våra tankar om praktiknära forskning och behovet av forskning som belyser moralisk stress och moraliskt aktörskap i svensk äldreomsorg.

 

Hälsningar från Magdalena, Katarina och Sara!

 

Turné i Västra Götaland

fredag, april 1st, 2022
Vecka 12 var en fullspäckad vecka för flera inblandade i moralprojektet. Från måndag till torsdag befann vi oss på olika platser i Västra Götaland och ägnade oss åt äldreomsorgsfrågor. Här följer en kort sammanfattning av vad vi gjorde:
  • Vi tre forskare anordnade tillsammans med Anna Cederlund, vår partner i Vänersborg tillika verksamhetschef för hemtjänsten i kommunen, en forsknings- och utbildningseftermiddag. Ett femtiotal medarbetare i äldreomsorgen, politiker och representanter för kommunens äldreråd fick lyssna på föreläsning och diskutera empiriskt material, det vill säga scener som skissats utifrån de svåra situationer som beskrivits vid fokusgruppsintervjuerna på Zoom i vintras.

 

 

  • Inbjudna av kollegorna på inst. för socialt arbete vid Högskolan i Väst deltog vi på ett forskarseminarium där vi presenterade moralprojektet och där vi lyssnade på en dragning om ett annat angeläget forskningsprojekt.
 
Dessutom hann vi äta god mat, promenera i solen längs med Trollhättekanal och gymträna.