Archive for maj, 2022

Är du disputerad och intresserad av äldreomsorg?

måndag, maj 16th, 2022

Det pågår mycket arbete för att stärka äldreomsorgen runt om i landet. Här tipsar vi om en spännande tjänst. Är du exempelvis socionom, sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut och har en doktorsexamen i hälsovetenskap, socialt arbete eller närliggande ämne, med inriktning mot forskning om kommunal hälso- och sjukvård, kompetensutveckling för personal, implementering av evidensbaserade åtgärder, samverkan mellan forskning och praktik?

Sök då:

https://lu.varbi.com/what:job/jobID:493724/type:job/where:1/apply:1

Meriterande för anställningen är erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning om äldre, åldrande och hälsa och/eller äldreomsorg samt yrkesutbildning för och erfarenhet av arbete inom äldreomsorg.

 

 

Personkontinuitet inom äldreomsorgen

tisdag, maj 10th, 2022

Hej!

Att i så hög grad som möjligt få hjälp av samma personal, det som ofta benämns personkontinuitet, är centralt för en fungerande äldreomsorg. Det är viktigt för både för de äldre som tar emot omsorg och för personalen. Inom ramen för vårt forskningsprojekt har vi fått tillåtelse av Robert Nyberg att använda hans fantastiska teckningar. Nedan illustreras på ett skämtsamt sätt bilden av den ibland bristande personkontinuiteten.

Hälsningar från Magdalena, Sara och Katarina

Återkommunalisering

torsdag, maj 5th, 2022

Ett fenomen det inte talas särskilt högt om i den allmänna debatten är återkommunaliseringen av privatiserad omsorg. Vi menar att begreppet moraliskt aktörskap har bäring på alla nivåer i det komplexa system som är svensk äldreomsorg. Att som politisk ledning erkänna misstag, fatta ny beslut och som i det här fallet återgå till en tidigare ordning är ett sätt att utöva moraliskt aktörskap. Läs gärna Elin Engströms reportage om fenomenet återkommunalisering.

Kommuner tar tillbaka omsorg