Archive for juni, 2022

Samma utmaning varje sommar

tisdag, juni 28th, 2022

Svårt att rekrytera sommarvikarier till vård och omsorg

Det är det svåraste jag upplevt”, säger en enhetschef inom äldreomsorgen i Borgholm där det finns närmre 100 luckor i sommarschemat

Ovanligt svårt hitta sommarvikarier i år

Personalläget inom vården är ansträngt på många håll inför sommaren. Flera kommuner vittnar om att det är extra svårt i år att hitta vikarier.

Stora problem med vikariebrist inom äldreomsorgen

 

På sommaren stannar Sverige är ett ganska vanligt uttryck. Men behoven inom vården och omsorgen stannar inte av och trots det är brist på sommarvikarier ett återkommande problem. Vikariefrågan är viktig, dels för att ordinarie personal behöver sin ledighet, dels för att trygga vården och omsorgen med god kompetens även under sommaren.

I värsta fall leder problemet med vikariebrist till absurda arbetsförhållanden. Här bjuder vi på ännu en bild av Robert Nyberg:

Hälsningar från Magdalena, Sara och Katarina

 

Arbetsmöte på Valla folkhögskola

onsdag, juni 22nd, 2022

Vi tre forskare som leder projektet befinner oss till vardags i olika delar av landet. En finns i Mälardalen, en på västkusten och en i Småland och Skåne. Mycket arbete kan vi göra på plats där vi bor och verkar. Zoom är numera ett flitigt använt kommunikationsmedel, men det är också viktigt med fysiska träffar där vi diskuterar, prövar idéer och planerar under minst ett par dygn. Den senaste arbetsträffen ägde rum i slutet av förra veckan på Valla folkhögskola i Linköping. Att vi förlägger träffar till folkhögskolor är ingen slump. Det handlar heller inte primärt om att de ofta erbjuder trevliga miljöer och god mat (även om det också är viktig). Vi väljer att sammanträda på folkhögskolor för att vi är nyfikna på folkhögskolan som institution, vi tror att akademi och folkhögskola har mycket att vinna på att knyta band sinsemellan. Att finnas i folkhögskolemiljö är ett sätt för oss att skaffa oss förtrogenhet. Ett annat är förstås att prata med de rektorer, lärare och övrig personal som är verksamma där. Det ser vi till att göra när vi är på plats! Vilken folkhögskola ska vi välja för nästa arbetsmöte? Kom gärna med förslag!

Promenad i Gamla Linköping

Frysta bär, tjinuskisås och vispgrädde

 

 

Valla folkhögskola

 

 

Kompetensförsörjning – en nyckelfråga i vård- och omsorgssektorn

torsdag, juni 9th, 2022

En av utgångspunkterna för moralprojektet är att äldreomsorg är ’a complex business’. Tvärtemot hållningen ’i äldreomsorgen kan alla jobba’ hävdar vi att alla INTE är lämpade för arbete i äldreomsorgen. Vi menar också att en rad professioner med olika kunskapsbas krävs för att omsorgen ska vara av god kvalitet.

I det här debattinlägget diskuterar Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter och lektor vid Linköpings universitet, behovet av att rusta vård- och omsorgssektorn på rätt sätt om idén om god och nära vård ska leda i rätt riktning. Kompetensförsörjningsfrågan är central. Hon pekar ut tre förutsättningar:

1 En tillräcklig dimensionering av antalet grundutbildningsplatser för den nära vårdens professioner.

2 Lön och arbetsvillkor som ökar den nära vårdens attraktionskraft så att fler både väljer och stannar kvar i verksamheten.

3 Krav på och rätt till kontinuerlig fortbildning och möjlighet till specialisering för all den legitimerade personal som krävs i omställningen till en nära vård.

Omställningen till en nära vård är nyckeln till en hållbar samhällsutveckling, men om vi ska lyckas krävs en nära vård-säkrad kompetensförsörjningsplan.

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/omstallningen-kraver-satsning-pa-ratt-kompetenser/