Archive for augusti, 2022

IVO presenterar delresultat av granskning av särskilda boenden för äldre

onsdag, augusti 31st, 2022

Hej!

Ni är säkert många som tagit del av IVO:s granskning av särskilda boenden för äldre. Mot bakgrund av framkomna problem inom särskilda boenden bedömde IVO under år 2021 att hälso- och sjukvården för personer på SÄBO i samtliga kommuner uppvisade sådana risker och brister att en nationell tillsyn var nödvändig. Tillsynen påbörjades under 2021 och kommer bedrivas långsiktigt. Hittills har tillsynen riktats mot samtliga kommuner som bedriver SÄBO i kommunal regi, inklusive stadsdelarna i Stockholm.

Delresultat av IVOS granskning visar på brister som bland annat omfattar efterlevnad till reglerna om vård i livets slutskede, avsaknad av individuell medicinsk bedömning samt vård och behandling enligt ordination, brister i läkemedelshantering, och olämplig läkemedelsanvändning. Det framkommer även brister vad gäller kompetens, kontinuitet och dokumentation. Det är viktigt att stanna upp och i relation till detta noga följa prioriteringar och åtgärder på kommunal och statlig nivå. Nu i valtider är det särskilt angeläget att politiker förmår redogöra för hur den här typen av allvarliga brister kan åtgärdas och förebyggas.

Ni kan läsa IVO:s delrapport här:

https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2022/ivo-presenterar-delresultat-av-granskning-av-sarskilda-boenden-for-aldre/

Hälsningar från,

Magdalena, Sara och Katarina

Organiserad brottslighet och äldreomsorg

torsdag, augusti 25th, 2022

Organiserad brottslighet inom äldreomsorgen, med bland annat fusk i hemtjänsten, försvårar arbetet med att hjälpa äldre personer med omsorgsbehov. I en redan komplicerad och problemfylld arbetsvardag ska nu även detta växande problem hanteras. Samtidigt möter de äldre själva brottsligheten från två håll: riktade bedrägerier och fusk hos omsorgsföretagen.

Det handlar dessutom om en välorganiserad, systematisk och noggrann kriminalitet. När det gäller bedrägerier mot äldre ägnar sig kriminella organisationer åt ett gediget bakgrundsarbete där de kollar upp bostadsområden, inkomst och om det kommer hemtjänstbilar. De mest utsatta råkar mest illa ut, det vill säga de som har stora omsorgsbehov. De kriminella kan ta kontakt med äldre personer via sms, telefon eller knacka dörr. De kan utge sig för att vara kompis till barn eller barnbarn som råkat illa ut och spelar ofta på att det är brådskande eller en kris. Många gånger vill de äldre som råkat ut för bedrägerier inte prata om det. De skäms för att de blivit lurade och förlorat pengar. Och det gör det tyvärr ännu svårare att upptäcka och hjälpa dem.

Vi behöver hjälpas åt med att stötta och hjälpa äldre i risk för organiserad brottslighet. Polismyndigheten har nu ett samtalsstöd som kan användas i samtal med äldre. Följ länken om du vill kika på det:

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2022/maj/polisen-vill-fa-fler-att-prata-bedragerier-med-aldre/

 

Hälsningar,

Magdalena, Katarina och Sara

 

Mobilisering över yrkesgränser

tisdag, augusti 16th, 2022

Fackförbunden Vision, Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Arbetsterapeuter och Kommunal gjorde gemensam sak igår och demonstrerade för högre löner inom välfärden. Hela den fackliga grundidén bygger på att arbetarkollektivet går samman, som här. Just det här initaitivet togs lokalt i Göteborg, men vi ser samma tendens på andra håll i landet. Kollektiv mobilisering över yrkesgränser är ett måste för att arbetsvillkoren i äldreomsorgen – och andra delar av arbetsmarknaden som förser befolkningen med social välfärd – ska stärkas.

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/kommunanst%C3%A4llda-demonstrerade-f%C3%B6r-h%C3%B6gre-l%C3%B6ner-1.78928020?fbclid=IwAR2AI2CabWW72xuKG4HriYNQp2jI7GJEFhoa8sU1MJY96Z6thRMJgH2xI3k

”Arbetsmiljölagen är tandlös när det gäller äldreomsorgen”

tisdag, augusti 9th, 2022

En dryg månad kvar till valet och Susann Porter, arbetsterapeut och forskare vid Malmö universitet, debatterar arbetsvillkor och arbetslagstiftning i Dagens Medicin. Hon skriver: ”Vill vi ha en god vård och omsorg med hög kvalitet, då måste också personalen ha en arbetsmiljö som främjar hälsa och som gör att de vill arbeta och stanna kvar inom äldreomsorgen. Vi som röstar i september har makten att kräva konsekvenser när lagarna inte efterlevs. Det är vi skyldiga de äldre och personalen.”

Här finns hela inlägget att läsa: ”Politikers vetskap om äldreomsorgens brister är en paradox” – Dagens Medicin

 

Om sorg och om omsorg…

onsdag, augusti 3rd, 2022

Tomas Bacoccoli berättar in sin bok ”En bastu i Umbrien” (2021) om hur han mitt i karriären bryter upp, lämnar Lidingö och en hektisk vardag i Stockholm för att hjälpa en pappa som på grund av alzheimers sjukdom inte längre klarar sin vardag. Pappa Francesco är italienare. Han har efter många år i Sverige flyttat tillbaka till barndomens Italien och för sonen Tomas innebär beslutet att han tillsammans med fru och barn byter land för att kunna finnas nära sin pappa.

Tematiken – omsorgsrelationen mellan en åldrande, demenssjuk pappa och hans son – tillhör inte vanligheterna i litteraturens värld. Det är ett av skälen till att ge sig i kast med den drygt 300 sidor långa berättelsen.

Francesco är en pappa vars föräldraskap inte präglats av omsorg eller trygghet. ”Pappa har visat tecken på bipolaritet, emotionell instabilitet, hypokondri och schizofreni tidigare. För att inte tala om hetsätning, allmän vårdslöshet, borderline-beteende och narcissism. Han gjorde och sade sånt som de flesta bara tänkte eller drömde och därför tyckte många att han var lite galen. Tokig och rolig och bullrig. Charmig och kul att vara med.” Trots detta bestämmer sig alltså Tomas för att hoppa av sin karriär, bryta upp från livet i Sverige för att vårda och trösta sin sjuka pappa.

Författaren lotsar läsaren mellan olika tider och berättartekniskt är det imponerande hur disparata skeenden vävs ihop till en minnesväv där vi lär känna Francesco – utifrån sonen Tomas perpsektiv. Även om far-son-relationen är känsligt beskriven och Tomas allt som oftast framstår som lite av en hjälte så slås jag som läsare ändå av hur expeditionellt väl förspänt ekonomiskt denna relation har det. Det där vårdandet och omsorgstagandet jag inledningsvis trodde boken skulle handla om visade sig handla om att rekrytera och anställa vårdare. Den kontinuerliga och intima omsorg som jag trodde skulle skildras, skildras visserligen på några ställen – men då på håll. Tomas bevittnar och får berättat för sig hur favoritvårdaren Papis finns där för Francesco och blir en viktig person och en sista vän. Ett enstaka tillfälle beskrivs när Tomas byter blöja på sin pappa. Den här scenen framstår som exceptionell.

Sammanfattningsvis är boken mycket läsvärd och tankeväckande. Inte minst kastar den ljus över vardagen med och bredvid demenssjukdom, en vardag som delas av så många på 2020-talet.