Archive for september, 2022

Den privat drivna omsorgen och meddelarskyddet…

lördag, september 24th, 2022

Till veckan startar en viktig rättegång som rör äldreomsorgsarbetares rätt att visselblåsa när saker och ting inte står rätt till i offentligt finansierad, privat driven, äldreomsorg.

I moralprojektet hävdar vi att det rör sig inte bara om en rättighet. Att göra missförhållanden kända skulle vi snarare kalla en moraliskt plikt. Vi vet samtidigt att det finns personal i äldreomsorgen idag som drar sig för att påtala brister, av rädsla för repressalier från chefshåll. Så ska det inte vara i en demokrati där meddelarfriheten är grundslagsstiftad.

Vi hoppas och tror att domen blir fällande, det vill säga att det med en kommande dom slås fast att  privatanställda i vård- och omsorgssektorn har rätt till meddelarskydd.

Stine Christophersen varnades efter larm – nu ställs cheferna inför rätta – Kommunalarbetaren (ka.se)

Boktips om äldres sexualitet

torsdag, september 15th, 2022

Hej! Här kommer ett boktips om äldres sexualitet med fokus på hälsa, rättigheter och njutning. Boken riktar sig till alla som arbetar med äldre och kan användas inom utbildningar i hälso- och sjukvård, omsorg och socialt arbete. Den ger både kunskap och konkreta verktyg för att kunna främja äldres sexualitet. Boken innehåller även kunskap och råd riktade till äldre själva.

Omslag för Äldres sexualitet: Hälsa, rättigheter och njutning

Hälsningar från

Magdalena, Sara och Katarina

På söndag är det val…

torsdag, september 8th, 2022

…och en sak är säker. Oavsett vilka partier som går segrande ur den här valrörelsen så fortsätter vi hävda att äldreomsorgen är i stort behov av politiska reformer. Äldreomsorgen är också ett område av stort samhällsintresse. Precis som barnomsorg är äldreomsorg en bärande balk i det samhälle vi känner som vårt, ett samhälle där tvåförsörjarmodellen är norm och där en välutbyggd välfärdsstat garanterar omsorg såväl i början av livsloppet som i slutet.

För att dra vårt strå till stacken har vi debatterat i såväl fackpress som i lokaltidning senaste månaden. Nedan finns länkar till ett inlägg som publicerats i Dagens Medicin och ett som finns infört i Stenungsundstidningen. Vi som vet en del om äldreomsorgen måste hjälpas åt att sprida kunskap, men också ta ställning och höja rösten när vi stöter på sådant som är fel!

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/obegripligt-att-underskoterskor-nekas-att-arbeta/

https://www.sttidningen.se/%C3%A5sikt/%C3%A4ldreomsorgen-d%C3%A4r-alla-m%C3%A5ste-kunna-trolla-1.78235828?fbclid=IwAR0I7Ui1Dk7XnGyJ0SrjGDxvHgP3MVADSoxPYB3zQX3MbanN2sEAzeX7FQQ

Hälsningar från Sara, Katarina och Magdalena