Återkommunalisering

10:05 by Sara Hultqvist

Ett fenomen det inte talas särskilt högt om i den allmänna debatten är återkommunaliseringen av privatiserad omsorg. Vi menar att begreppet moraliskt aktörskap har bäring på alla nivåer i det komplexa system som är svensk äldreomsorg. Att som politisk ledning erkänna misstag, fatta ny beslut och som i det här fallet återgå till en tidigare ordning är ett sätt att utöva moraliskt aktörskap. Läs gärna Elin Engströms reportage om fenomenet återkommunalisering.

Kommuner tar tillbaka omsorg

Kommentarer inaktiverade.