Archive for januari, 2022

Boktips

tisdag, januari 18th, 2022

Klingberg Hjort, Mira & Martinsson, Karl, Hemtjänstmaffian: miljonsvindeln som förändrade äldreomsorgen, Atlas, [Stockholm], 2021

 

Journalisterna Mira Klingberg Hjort, och Karl Martinsson har i den nätta men faktastinna boken Hemtjänstmaffian gjort ett digert researcharbete med att kartlägga de företag som på grund av medvetet fusk förlorat avtal med kommuner sedan 2013. Inte sällan rör det sig om företag som efter att ha blivit portade i en kommun återfinns i en annan. Till skillnad från när stora belopp svindlas från statens kassan, via stödsystem som administreras från Försäkringskassans eller Arbetsförmedlingen, är svindleriet svårupptäckt i kommunerna. Kommunala tjänstemän har sällan i sina befattningsbeskrivningar att jaga bovar. Istället har de fullt upp med att serva medborgare, i det här fallet med stöd och omsorg  i hemmet för äldre.

I boken beskriver Klingberg Hjort och Martinsson de många metoder blufföretagen använder för att blåsa kommunerna, och ibland sina anställda, på pengar. Det handlar ofta om organiserad brottslighet. Metoderna är förslagna, systematiska och svåra att upptäcka. Boken innehåller också en noggrann bakgrundsbeskrivning av de politiska vindar och konkreta beslut som banat väg för en äldreomsorg där profit och fusk kunnat regera tämligen ohotat under flera år.

Det här sociala reportaget är ett viktigt vittnesmål och pekar på ett övertygande sätt ut tillvägagångssätt och konsekvenser i en omfattande välfärdsbrottslighet som fått föga uppmärksamhet i jämförelse med exempelvis fusket med assistansersättningen.

På senare tid har frågan om välfärdsbrottslighet seglat upp på den politiska dagordningen och just nu arbetar en särskild utredning med frågan och samtidigt har regeringen föreslagit att en ny myndighet ska inrättas. I Hemtjänstmaffian framgår med all önskvärd tydlighet att något måste göras. Frågan är hur långt kontrollinsatser och brottsbekämpande verksamhet når när valfrihetsreformerna, tillkomna helt legitimt, främjar en ordning där vinstjakt och strävan att vinna upphandlingar gör att försämringar av personalens arbetsvillkor blir ett verksamt medel. 

Vad behöver reformeras i äldreomsorgen?

fredag, januari 14th, 2022

På socialpolitik.se finns det möjlighet att ta del av en diskussion från ett live-seminarium på temat: vad behöver reformeras i äldreomsorgen? Diskussionen anordnades av Svensk socialpolitisk förening med deltagare från Coronakommissionen, Sveriges Kommuner och Regioner, fackliga organisationer och forskningen. Marta Szebehely, professor emeritus i socialt arbete vid Stockholms universitet, listade fem punkter som är förutsättningarna för en god omsorg:

  • Tid
  • Kontinuitet
  • Handlingsutrymme för personalen
  • Stöd från chefer till personalen
  • Utbildning

Marta Szebehely poängterade också att vi behöver en samlad bild av läget inom äldreomsorgen och grundläggande statistik på hur det ser ut. Till exempel finns idag ingen statistik på hur många som arbetar i privat driven äldreomsorg.

Lotta Olofsson, projektledare på Demensförbundet, menar att det behövs demensteam med personal som är specialiserade på den här sjukdomen och trygga boenden.

Den före detta metallordföranden Göran Johnsson som har haft regeringens uppdrag att lämna förslag på hur kompetens och rekryteringsfrågan inom äldreomsorgen ska lösas listade fyra centrala åtgärdsboxar:

  • Utbildningsnivån måste höjas överlag och det behöver finnas karriärvägar.
  • Ledarskapet måste stärkas. Enhetscheferna ska ha rimliga arbetsvillkor, högst 20–30 medarbetare att leda.
  • Skapa trygga anställningsvillkor och en god arbetsmiljö. Fast anställning och heltid ska vara norm.
  • Ta till vara ny teknik.

 

Källa:

https://socialpolitik.se/

 

Boktips

tisdag, januari 11th, 2022

Turander, Frida (2021). Äldreboendet Solrosen: en hemskt orolig saga. Multatuli Förlag.

 

I Äldreboendet Solrosen, en hemskt orolig saga riktar författaren Frida Turander, som flera av oss känner till via bloggen Grötkokande samarit, svidande kritik mot de ohållbara arbetshållanden som råder i svensk äldreomsorg. Kritiken framställs i skönlitterarär form och hela berättelsen är något så ovanligt som en satir över samtida svensk äldreomsorg.

Läsaren får följa den utarbetade undersköterskan Lotta, den deprimerade änklingen Lennart, den ångestridna kuratorn Marika, den pillertrillande chefen Lovisa, den osäkra sjuksköterskan Anna och flera andra i tolv skruvade småberättelser som på ett underfundigt vis illustrerar de villkor som ramar in äldreomsorgens vardag. Människoöden vävs samman och som läsare blir jag uppmärksammad på hur intrikat äldreomsorgen genomsyrar massor av medborgares vardag. Den som har ynnesten att bli riktigt årsrik kommer med stor sannolikhet att behöva äldrevård och omsorg. Undersköterska i äldreomsorgen är Sveriges vanligaste yrke. Att någon gång i livet vara anhörig till någon med hemtjänst är vanligt. Den här skildringen är ett viktigt vittnesmål, skrivet av en författare som också är yrkesverksam som undersköterska i äldreomsorgen. Det är en färgglad och humoristisk fresk i ett ämne som borde angå oss alla – men det är ingen rolig läsning.

God Fortsättning!

måndag, januari 3rd, 2022

Nytt år, ny början brukar det heta. Jag avrundade förra året med två nätverksmöten, det ena är inriktat på arbetsvillkor inom äldreomsorgen och det andra lyfter äldreforskning i ett brett perspektiv. Det var på många sätt intressanta och givande träffar som fick mig att fundera vidare. Pandemin och de långvariga problem inom äldreomsorgen som gjort det svårt att parera pandemins konsekvenser var ett återkommande tema såklart. Nu handlar det om att tänka framåt och rusta äldreomsorgen inför kommande utmaningar, även om vi inte vet hur de kommer att se ut. En av de viktigaste åtgärdspunkterna är samma sen länge: att se till att vi har goda arbetsvillkor.

Under nätverksträffarna fick jag också träffa doktorander i socialt arbete som väljer att ägna flera år till att undersöka svensk äldreomsorg. Jag är väldigt glad för att vi får in fler forskare som är inriktade mot ett av välfärdens viktigaste områden. Två doktorander har många års erfarenhet av praktiskt socialt arbete inom omsorg om personer med funktionsvariationer. De tar med sig kunskap och frågor därifrån som bland annat rör delaktighetsprocesser och alternativ kommunikation. Spännande projekt som jag ser fram emot att följa!

 

Allt gott,

Magdalena