Fältanteckningar

Tid för samtal, skrivande, reflektion och njutning

söndag, juli 23rd, 2023

Vi har tillbringat några dagar på vackra Gustafsberg. Där har vi samtalat, promenenerat, ätit och druckit gott och skrivit. Vi har njutit av historiens vingslag och av den vackra havsutsikten över Byfjorden.

Medan två av oss (Magdalena och Sara) för en vecka sedan inte hade en aning om att Gustafsberg i utkanten av Uddevalla har en lång och intressant historia – redan för 200 år sedan kom överklassen till Gustafsberg för att dricka brunn och roa sig i Societetssalongen, senare har stället fungerat som skola och internat för begåvade men fattiga pojkar – känner Katarina de här trakterna väl.

Under dygnen på Gustafsberg har vi reflekterat över vad vi lärt oss hittills under de två gångna åren med moralprojektet och vi har smidit framtidsplaner. I höst stundar forskningscirklar i våra partnerkommuner; i Helsingborg, Kalmar och Vänersborg. Det dagsaktuella läget i äldreomsorgen har vi också givetvis dryftat, dels ur forskarvinkel och dels som anhöriga. I nedanstående länk finns ett offentligt debattinlägg från oss publicerat:

”Prioritera rimliga arbetsvilkor inom omsorgen” – SocialPolitik

Julihälsningar från Katarina, Magdalena och Sara

Gustafsberg 2023

Moralprojektet har arbetsmöte i Växjö

fredag, maj 12th, 2023

… solen skiner, maten är god, Växjösjön glittrar och Pridefestgliheterna präglar stadsbilden. Förmiddagen tillbringade vi på teams ihop med Gävle kommun. Tillsammans med bland andra enhetschefer, HR, Kommunal, projektledare för kompetensfrågor i välfärden diskuterade vi moralisk stress och moraliskt aktörskap. Ett område som vi ser behöver belysas ytterligare är ”the dark side of digitization” – digitalieringens pris i äldreomsorgen. Svårnavigerade appar och system som inte talar med varandra ställer höga krav på både omsorgspersonalen och chefer. Här krävs gemensamma ansträngningar – från forskning, praktik och teknikutvecklare. En grundförutsättning måste vara att tekniken ska förenkla arbetet – inte vara tidsödande, väcka frustration och skapa oro. Omsorgsarbete är tillräckligt krävande som det är. Lupita Svensson har skrivit en bra bok om digitaliseringens möjligheter och utmaningar i socialt arbete – kanske ett lästips inför sommaren? https://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789151106748/partner/gleerups/

Interprofessionellt lärande

måndag, december 19th, 2022

I torsdags (15/12) ägnade vi i moralprojektet en heldag åt att workshoppa med blivande undersköterskor och blivande socionomer. Studenter på socionomprogrammets sjunde termin vid Linnéuniversitetet i Kalmar, som läser den valbara kursen Organisation och ledarskap i välfärdssektorn, träffade deltagare från Grimslövs folkhögskola som läser vård- och omsorg.

Äldreomsorgen är en komplex verksamhet där olika yrkesgrupper måste samarbeta. En viktig ingrediens i det samarbetet är att veta vem som gör vad och varför och här finns stor pontential i att redan under utbildningstiden möjliggöra för äldreomsorgens yrkesgrupper att lära känna varandras kompetenser och yrkesroller. Sådan kännedom gör det också lättare att framföra konstruktiv kritik och hitta innovativa lösningar på svåra problem.

Utöver att lära känna varandra och att diskutera svåra situationer som uppstår i arbetsvardagen skrattade vi också en hel del och åt god mat. Med en gruppbild från en lyckad dag önskar vi en god julhelg,

Sara, Katarina, Magdalenaworkshop interprofessionellt lärande 221215

 

 

Nationellt FORSA-Symposium 2022

fredag, november 11th, 2022

8-9 november var det äntligen dags för nationellt symposium med FORSA. FORSA arbetar för att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik genom att

  • Främja utvecklingen av kunskap i socialt arbete
  • Verka för utbyte på likvärdiga villkor
  • Stimulera till internationellt samarbete

FORSA är en fackligt och politiskt obunden sammanslutning av personer verksamma inom eller intresserade av forskning i socialt arbete. FORSA består av ett riksförbund med ett antal lokalföreningar över hela Sverige. Läs mer om FORSA här: Hem | Forsa)  

För oss i moralprojektet är FORSA en viktig scen att finnas på. Här möter vi kollegor från fält och från akademi och här har vi möjlighet att berätta om vårt pågående projekt. På bilden syns Magdalena, Sara och Katarina under en presentation där temat som dryftades var fokusgrupper på Zoom och där vi delade med oss av våra erfarenheter av att tala med äldreomsorgspersonal i fokusgrupper på Zoom tidigare i år.

Expertprat, filmfantasier, god mat och skratt

måndag, oktober 31st, 2022

Torsdagen den tredje oktober hade vi i moralprojektet bjudit in våra experter till Växjö och Teleborgs slott för ett samtal om participatorisk forskning, praktiknära undersökningsmetoder och om viljan att förändra äldreomsorgen. Tillfället var väl valt. Ilse Julkunen, som är den av våra experter som lever och verkar längst från södra Sverige där moralprojektet bedrivs, var opponent vid en disputation på fredagen och därför hade vi sett till att i god tid planera för mötet. För oss är ”synergier” ett ledord och OM det fanns möjlighet för oss andra att förlägga ett möte till Växjö i ansluting till denna förrättning så var mycket vunnet.  Sagt och gjort. Vi som hade möjlighet, det vill säga Katarina Hollertz, undertecknad, professor emerita Elisabeth Sundin, Linköping och professor emerita Gunilla Härnsten, professor emerita, Växjö kom. Med var också vår särskilda gäst och nya partner i moralprojektet Anna-Maria Joakimsdottir-Hutri. Anna-Maria är manusförfattare och filmmakare,   https://www.tottemoproduction.com/category/film. Filmfantasierna som vi tillsammans hoppas kunna förverkliga ska leda till nya kreativa sätt att hantera komplexa frågor på, sätt där folkbildning, estetik, vetenskap möts.

/SaraGunilla Härnsten och Sara Hultqvist, Teleborgs slott okt 2022Ilse Julkunen, Teleborgs slott okt. 2022

Möte med inspirerande Solveig som snart är klar undersköterska och siktar på jobb i äldreomsorgen…

söndag, oktober 16th, 2022

Härom veckan mötte jag Solveig för Cappelen för en skön promenad och ett lärorikt samtal. Solveig läser till undersköterska på Komvux och siktar på att arbeta i äldreomsorgen så fort yrkesutbildningen är klar. Hon är en energifylld person och talar entusiastiskt om sina visioner för en reformerad äldrepolitik där friskvårdsbidrag till yngre äldre och yogaövningar för personer som bor på särskilt boende ingår. Samtalet mellan oss i moralprojektet och Solveig har bara börjat. Vi ser fram emot fortsättningen. Den som vill läsa mer kan klicka här:

Solveig, 75, utbildar sig till undersköterska: ”Jag tror att många i min ålder hade mått bra av att jobba” – Hemmets Journal (hemtrevligt.se)

/Sara

Arbetsmöte på Valla folkhögskola

onsdag, juni 22nd, 2022

Vi tre forskare som leder projektet befinner oss till vardags i olika delar av landet. En finns i Mälardalen, en på västkusten och en i Småland och Skåne. Mycket arbete kan vi göra på plats där vi bor och verkar. Zoom är numera ett flitigt använt kommunikationsmedel, men det är också viktigt med fysiska träffar där vi diskuterar, prövar idéer och planerar under minst ett par dygn. Den senaste arbetsträffen ägde rum i slutet av förra veckan på Valla folkhögskola i Linköping. Att vi förlägger träffar till folkhögskolor är ingen slump. Det handlar heller inte primärt om att de ofta erbjuder trevliga miljöer och god mat (även om det också är viktigt). Vi väljer att sammanträda på folkhögskolor för att vi är nyfikna på folkhögskolan som institution, vi tror att akademi och folkhögskola har mycket att vinna på att knyta band sinsemellan. Att finnas i folkhögskolemiljö är ett sätt för oss att skaffa oss förtrogenhet. Ett annat är förstås att prata med de rektorer, lärare och övrig personal som är verksamma där. Det ser vi till att göra när vi är på plats! Vilken folkhögskola ska vi välja för nästa arbetsmöte? Kom gärna med förslag!

Promenad i Gamla Linköping

Frysta bär, tjinuskisås och vispgrädde

 

 

Valla folkhögskola

 

 

Turné i Västra Götaland

fredag, april 1st, 2022
Vecka 12 var en fullspäckad vecka för flera inblandade i moralprojektet. Från måndag till torsdag befann vi oss på olika platser i Västra Götaland och ägnade oss åt äldreomsorgsfrågor. Här följer en kort sammanfattning av vad vi gjorde:
  • Vi tre forskare anordnade tillsammans med Anna Cederlund, vår partner i Vänersborg tillika verksamhetschef för hemtjänsten i kommunen, en forsknings- och utbildningseftermiddag. Ett femtiotal medarbetare i äldreomsorgen, politiker och representanter för kommunens äldreråd fick lyssna på föreläsning och diskutera empiriskt material, det vill säga scener som skissats utifrån de svåra situationer som beskrivits vid fokusgruppsintervjuerna på Zoom i vintras.

 

 

  • Inbjudna av kollegorna på inst. för socialt arbete vid Högskolan i Väst deltog vi på ett forskarseminarium där vi presenterade moralprojektet och där vi lyssnade på en dragning om ett annat angeläget forskningsprojekt.
 
Dessutom hann vi äta god mat, promenera i solen längs med Trollhättekanal och gymträna.  

Oroliga tider och tider för möten

fredag, februari 25th, 2022

Krig i Europa och kärnvapenhot har de senaste dagarna blivit en realititet. En framgångsrik fredsrörelse och en feministisk utrikespolitik framstår som utopier, men det är inte människorvärdigt att ge upp. Det har större tänkarna hävdat innan vi gör det.

En ljusglimt trots det grådaskiga mullret österöver är att coronan verkar vara om inte heltam, så mer lätthanterlig nu. Vi kan ses igen. Idag har Magdalena och jag träffat Linda Erlandsson i Kalmar, för långlunch och samtal om kommunal äldreomsorg. Linda är moralprojektets kontaktperson i Kalmar kommun. Hon har lång erfarenhet av äldreomsorgen och delar numera sin arbetstid mellan kommunen och Linnéuniversitetet där hon som doktorand arbetar med en avhandling om äldres röster om nöjdhet.

Under dagens möte samtalade vi om organisatoriska trender som riskerar underminera det professionella arbetet i äldreomsorgen, realistiska och orealistiska förväntningar på välfärdsteknik och metoder för att koppla samman forskning och kommunalt välfärdsarbete, för en bättre äldreomsorg.

 

Magdalena, Sara, Linda i Kalmar på LNU

Vid tangentbordet,

Sara

Olika men ändå så lika

fredag, december 10th, 2021

I veckan har Folkhälsomyndigheten presenterat nya restriktioner med anledning av den ökande smittspridningen. Arbetsgivare uppmanas i skrivande stund att göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum och undvika större samlingar inomhus med många deltagare.

Innan dessa påbud presenterades har ett gäng nordiska yrkeslärare besökt Sverige för ett utbyte kollegor emellan. Via Hanna Andersson, vård- och omsorgslärare på Teknkum i Växjö, har vi i moralprojektet fått till stånd en träff på Linnéuniversitetet i Växjö där vårt forskningsprojekt stod i fokus. Tillsammans med två danska, två finska, två norska och två svenska vårdlärare diskuterades vilka utmaningar nordisk äldreomsorg står inför – och då med ett yrkesutbildningsperspektiv. Gemensamt för de fyra länderna är svårigheten att rekrytera kompetent baspersonal. De dåliga arbetsvillkoren är i samtliga länder en av grundorsakerna till rekryeringsproblemet. Värt att nämna är samtidigt att våra nordiska grannländer för länge sedan utmönstrat de otidsenliga och ohållbara delade turerna.

(mer …)