Forskargruppen

Moralprojeketet på turné nummer ett av fyra

fredag, oktober 13th, 2023

I mitten av oktober var det dags att inleda moralprojektets tredje och sista del. Där handlar det om lokalt lärande i forskningscirklar. Under tre dagar besökte vi våra tre partnerkommuner och genomförde en cirkelträff i varje kommun. Cirkelträffen var nummer ett i en planerad serie om fyra. Om de digitala fokusgrupperna under första året hade som syfte att dela yrkeserfarenheter mellan kommuner men inom respektive yrkeskår (undersköterskor, biståndshandläggare, enhetschefer) så är målet nu under tredje året att främja lokalt lärande och moraliskt aktörskap lokalt i Vänersborg, Helsingborg och Kalmar. I cirkelträffarna träffas vi över yrkesgränser men inom kommungränser.

Mycket resande, god mat och bra samtal blev det.

Hälsningar,

Sara, Magdalena och Katarina

 

Hälsningar från Bodø

fredag, juni 16th, 2023

utsikt över Bodö Plansch Sara och Magdalena framför posterHögsommarvärme i södra Norden och 12 grader i norra delarna. I dagarna har vi (Sara och Magdalena) varit i Bodø på konferens. Rubriken var ”Social Work in Changing Times- Challenges and new opportunities”. The Nordic Association of Schools of Social Work tillsammans med FORSA stod som arrangör. Samtidigt som vi nätverkade med nordiska kollegor och lyssnade på dragningar så nåddes vi av det glada beskedet att Robert Nyberg tilldelats Stig Sjödinpriset

Stig Sjödinpriset 2023 tilldelas Robert Nyberg | IF Metall (tt.se)

Vi instämmer med juryn som motiverar sitt beslut såhär:

”Med både ord och bild sparkar han uppåt, och klargör med några få ord orättvisor och missförhållanden. Hans vässade penna låter vare sig makthavare eller samhällsföreteelser komma undan. Hans kombination av bild och text får alla att förstå sambandet mellan politik och konsekvenser av beslut. Det är stor, träffsäker satir och skarp samhällsanalys i skön förening, med varm humor på rätt ställen.”

Stig Sjödinpriset är instiftat av Runö Folkhögskola, Stig Sjödin Sällskapet, fackförbunden GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Kommunalarbetareförbundet och Industrifacket Metall.

I moralprojektet är vi glada och stolta över att samarbeta med Robert och säger hjärtligt grattis.

Trevlig helg,

Sara och Magdalena

 

 

Interprofessionellt lärande

måndag, december 19th, 2022

I torsdags (15/12) ägnade vi i moralprojektet en heldag åt att workshoppa med blivande undersköterskor och blivande socionomer. Studenter på socionomprogrammets sjunde termin vid Linnéuniversitetet i Kalmar, som läser den valbara kursen Organisation och ledarskap i välfärdssektorn, träffade deltagare från Grimslövs folkhögskola som läser vård- och omsorg.

Äldreomsorgen är en komplex verksamhet där olika yrkesgrupper måste samarbeta. En viktig ingrediens i det samarbetet är att veta vem som gör vad och varför och här finns stor pontential i att redan under utbildningstiden möjliggöra för äldreomsorgens yrkesgrupper att lära känna varandras kompetenser och yrkesroller. Sådan kännedom gör det också lättare att framföra konstruktiv kritik och hitta innovativa lösningar på svåra problem.

Utöver att lära känna varandra och att diskutera svåra situationer som uppstår i arbetsvardagen skrattade vi också en hel del och åt god mat. Med en gruppbild från en lyckad dag önskar vi en god julhelg,

Sara, Katarina, Magdalenaworkshop interprofessionellt lärande 221215

 

 

Nationellt FORSA-Symposium 2022

fredag, november 11th, 2022

8-9 november var det äntligen dags för nationellt symposium med FORSA. FORSA arbetar för att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik genom att

  • Främja utvecklingen av kunskap i socialt arbete
  • Verka för utbyte på likvärdiga villkor
  • Stimulera till internationellt samarbete

FORSA är en fackligt och politiskt obunden sammanslutning av personer verksamma inom eller intresserade av forskning i socialt arbete. FORSA består av ett riksförbund med ett antal lokalföreningar över hela Sverige. Läs mer om FORSA här: Hem | Forsa)  

För oss i moralprojektet är FORSA en viktig scen att finnas på. Här möter vi kollegor från fält och från akademi och här har vi möjlighet att berätta om vårt pågående projekt. På bilden syns Magdalena, Sara och Katarina under en presentation där temat som dryftades var fokusgrupper på Zoom och där vi delade med oss av våra erfarenheter av att tala med äldreomsorgspersonal i fokusgrupper på Zoom tidigare i år.

Expertprat, filmfantasier, god mat och skratt

måndag, oktober 31st, 2022

Torsdagen den tredje oktober hade vi i moralprojektet bjudit in våra experter till Växjö och Teleborgs slott för ett samtal om participatorisk forskning, praktiknära undersökningsmetoder och om viljan att förändra äldreomsorgen. Tillfället var väl valt. Ilse Julkunen, som är den av våra experter som lever och verkar längst från södra Sverige där moralprojektet bedrivs, var opponent vid en disputation på fredagen och därför hade vi sett till att i god tid planera för mötet. För oss är ”synergier” ett ledord och OM det fanns möjlighet för oss andra att förlägga ett möte till Växjö i ansluting till denna förrättning så var mycket vunnet.  Sagt och gjort. Vi som hade möjlighet, det vill säga Katarina Hollertz, undertecknad, professor emerita Elisabeth Sundin, Linköping och professor emerita Gunilla Härnsten, professor emerita, Växjö kom. Med var också vår särskilda gäst och nya partner i moralprojektet Anna-Maria Joakimsdottir-Hutri. Anna-Maria är manusförfattare och filmmakare,   https://www.tottemoproduction.com/category/film. Filmfantasierna som vi tillsammans hoppas kunna förverkliga ska leda till nya kreativa sätt att hantera komplexa frågor på, sätt där folkbildning, estetik, vetenskap möts.

/SaraGunilla Härnsten och Sara Hultqvist, Teleborgs slott okt 2022Ilse Julkunen, Teleborgs slott okt. 2022

Arbetsmöte på Valla folkhögskola

onsdag, juni 22nd, 2022

Vi tre forskare som leder projektet befinner oss till vardags i olika delar av landet. En finns i Mälardalen, en på västkusten och en i Småland och Skåne. Mycket arbete kan vi göra på plats där vi bor och verkar. Zoom är numera ett flitigt använt kommunikationsmedel, men det är också viktigt med fysiska träffar där vi diskuterar, prövar idéer och planerar under minst ett par dygn. Den senaste arbetsträffen ägde rum i slutet av förra veckan på Valla folkhögskola i Linköping. Att vi förlägger träffar till folkhögskolor är ingen slump. Det handlar heller inte primärt om att de ofta erbjuder trevliga miljöer och god mat (även om det också är viktigt). Vi väljer att sammanträda på folkhögskolor för att vi är nyfikna på folkhögskolan som institution, vi tror att akademi och folkhögskola har mycket att vinna på att knyta band sinsemellan. Att finnas i folkhögskolemiljö är ett sätt för oss att skaffa oss förtrogenhet. Ett annat är förstås att prata med de rektorer, lärare och övrig personal som är verksamma där. Det ser vi till att göra när vi är på plats! Vilken folkhögskola ska vi välja för nästa arbetsmöte? Kom gärna med förslag!

Promenad i Gamla Linköping

Frysta bär, tjinuskisås och vispgrädde

 

 

Valla folkhögskola