Forskargruppen

Arbetsmöte på Valla folkhögskola

onsdag, juni 22nd, 2022

Vi tre forskare som leder projektet befinner oss till vardags i olika delar av landet. En finns i Mälardalen, en på västkusten och en i Småland och Skåne. Mycket arbete kan vi göra på plats där vi bor och verkar. Zoom är numera ett flitigt använt kommunikationsmedel, men det är också viktigt med fysiska träffar där vi diskuterar, prövar idéer och planerar under minst ett par dygn. Den senaste arbetsträffen ägde rum i slutet av förra veckan på Valla folkhögskola i Linköping. Att vi förlägger träffar till folkhögskolor är ingen slump. Det handlar heller inte primärt om att de ofta erbjuder trevliga miljöer och god mat (även om det också är viktig). Vi väljer att sammanträda på folkhögskolor för att vi är nyfikna på folkhögskolan som institution, vi tror att akademi och folkhögskola har mycket att vinna på att knyta band sinsemellan. Att finnas i folkhögskolemiljö är ett sätt för oss att skaffa oss förtrogenhet. Ett annat är förstås att prata med de rektorer, lärare och övrig personal som är verksamma där. Det ser vi till att göra när vi är på plats! Vilken folkhögskola ska vi välja för nästa arbetsmöte? Kom gärna med förslag!

Promenad i Gamla Linköping

Frysta bär, tjinuskisås och vispgrädde

 

 

Valla folkhögskola