Kalmar

Forskningscirkelturné nummer två

fredag, december 1st, 2023

I mitten av november var det dags för moralprojektets andra forskningsturné. I cirkelträff nummer två inledde vi med att återkoppla till samtalen från första forskningscirkeln. Då hade vi bland annat pratat om vikten av gemensam reflektion, att se varandra och bygga relationer. I detta sammanhang blev det gemensamma kaffedrickande en viktig handling och symbol för att ta sig tid och dela erfarenheter. Cirkelträff nummer två hade sedan formen av en kreativ verkstad. Tillsammans mejslade vi fram en eller ett eller ett par konkreta aktiviteter som vi nu föresatt oss att göra under våren, i våra partnerkommuner. Aktiviteterna är sig frön till moraliskt aktörskap och genom att vi forskare nu under en begränsad tid har möjlighet att främja dessa handlingar lokalt hoppas vi kunna visa på goda exempel och stötta lokala initiativ – för att en bättre äldreomsorg. Det handlar om enkel friskvård genom gymträning för de äldre på särskilt boende, om att hitta bättre sätt att organisera mornarna för att undvika stress och förseningar i hemtjänsten och att utnyttja potential som redan finns – parcyklar som källa till friskvård och social samvaro för äldre och personal.

Infogade bilder på oss tre Katarina till vänster, Magdalena i mitten och Sara till höger. Bilderna indikerar dels att tågturnerande möjliggör messande och mejlande – förutom ibland när när nät helt saknas och dels att Sara lämnar LNU för LU. I och med byte av lärosäte kommer även denna blogg flyttas. Vi kommer informera här om ny plattform när det är dags.

Moralprojeketet på turné nummer ett av fyra

fredag, oktober 13th, 2023

I mitten av oktober var det dags att inleda moralprojektets tredje och sista del. Där handlar det om lokalt lärande i forskningscirklar. Under tre dagar besökte vi våra tre partnerkommuner och genomförde en cirkelträff i varje kommun. Cirkelträffen var nummer ett i en planerad serie om fyra. Om de digitala fokusgrupperna under första året hade som syfte att dela yrkeserfarenheter mellan kommuner men inom respektive yrkeskår (undersköterskor, biståndshandläggare, enhetschefer) så är målet nu under tredje året att främja lokalt lärande och moraliskt aktörskap lokalt i Vänersborg, Helsingborg och Kalmar. I cirkelträffarna träffas vi över yrkesgränser men inom kommungränser.

Mycket resande, god mat och bra samtal blev det.

Hälsningar,

Sara, Magdalena och Katarina

 

Interprofessionellt lärande

måndag, december 19th, 2022

I torsdags (15/12) ägnade vi i moralprojektet en heldag åt att workshoppa med blivande undersköterskor och blivande socionomer. Studenter på socionomprogrammets sjunde termin vid Linnéuniversitetet i Kalmar, som läser den valbara kursen Organisation och ledarskap i välfärdssektorn, träffade deltagare från Grimslövs folkhögskola som läser vård- och omsorg.

Äldreomsorgen är en komplex verksamhet där olika yrkesgrupper måste samarbeta. En viktig ingrediens i det samarbetet är att veta vem som gör vad och varför och här finns stor pontential i att redan under utbildningstiden möjliggöra för äldreomsorgens yrkesgrupper att lära känna varandras kompetenser och yrkesroller. Sådan kännedom gör det också lättare att framföra konstruktiv kritik och hitta innovativa lösningar på svåra problem.

Utöver att lära känna varandra och att diskutera svåra situationer som uppstår i arbetsvardagen skrattade vi också en hel del och åt god mat. Med en gruppbild från en lyckad dag önskar vi en god julhelg,

Sara, Katarina, Magdalenaworkshop interprofessionellt lärande 221215

 

 

Oroliga tider och tider för möten

fredag, februari 25th, 2022

Krig i Europa och kärnvapenhot har de senaste dagarna blivit en realititet. En framgångsrik fredsrörelse och en feministisk utrikespolitik framstår som utopier, men det är inte människorvärdigt att ge upp. Det har större tänkarna hävdat innan vi gör det.

En ljusglimt trots det grådaskiga mullret österöver är att coronan verkar vara om inte heltam, så mer lätthanterlig nu. Vi kan ses igen. Idag har Magdalena och jag träffat Linda Erlandsson i Kalmar, för långlunch och samtal om kommunal äldreomsorg. Linda är moralprojektets kontaktperson i Kalmar kommun. Hon har lång erfarenhet av äldreomsorgen och delar numera sin arbetstid mellan kommunen och Linnéuniversitetet där hon som doktorand arbetar med en avhandling om äldres röster om nöjdhet.

Under dagens möte samtalade vi om organisatoriska trender som riskerar underminera det professionella arbetet i äldreomsorgen, realistiska och orealistiska förväntningar på välfärdsteknik och metoder för att koppla samman forskning och kommunalt välfärdsarbete, för en bättre äldreomsorg.

 

Magdalena, Sara, Linda i Kalmar på LNU

Vid tangentbordet,

Sara