Om forskningsprojektet

Forskningscirkelturné nummer två

fredag, december 1st, 2023

I mitten av november var det dags för moralprojektets andra forskningsturné. I cirkelträff nummer två inledde vi med att återkoppla till samtalen från första forskningscirkeln. Då hade vi bland annat pratat om vikten av gemensam reflektion, att se varandra och bygga relationer. I detta sammanhang blev det gemensamma kaffedrickande en viktig handling och symbol för att ta sig tid och dela erfarenheter. Cirkelträff nummer två hade sedan formen av en kreativ verkstad. Tillsammans mejslade vi fram en eller ett eller ett par konkreta aktiviteter som vi nu föresatt oss att göra under våren, i våra partnerkommuner. Aktiviteterna är sig frön till moraliskt aktörskap och genom att vi forskare nu under en begränsad tid har möjlighet att främja dessa handlingar lokalt hoppas vi kunna visa på goda exempel och stötta lokala initiativ – för att en bättre äldreomsorg. Det handlar om enkel friskvård genom gymträning för de äldre på särskilt boende, om att hitta bättre sätt att organisera mornarna för att undvika stress och förseningar i hemtjänsten och att utnyttja potential som redan finns – parcyklar som källa till friskvård och social samvaro för äldre och personal.

Infogade bilder på oss tre Katarina till vänster, Magdalena i mitten och Sara till höger. Bilderna indikerar dels att tågturnerande möjliggör messande och mejlande – förutom ibland när när nät helt saknas och dels att Sara lämnar LNU för LU. I och med byte av lärosäte kommer även denna blogg flyttas. Vi kommer informera här om ny plattform när det är dags.

Moralprojeketet på turné nummer ett av fyra

fredag, oktober 13th, 2023

I mitten av oktober var det dags att inleda moralprojektets tredje och sista del. Där handlar det om lokalt lärande i forskningscirklar. Under tre dagar besökte vi våra tre partnerkommuner och genomförde en cirkelträff i varje kommun. Cirkelträffen var nummer ett i en planerad serie om fyra. Om de digitala fokusgrupperna under första året hade som syfte att dela yrkeserfarenheter mellan kommuner men inom respektive yrkeskår (undersköterskor, biståndshandläggare, enhetschefer) så är målet nu under tredje året att främja lokalt lärande och moraliskt aktörskap lokalt i Vänersborg, Helsingborg och Kalmar. I cirkelträffarna träffas vi över yrkesgränser men inom kommungränser.

Mycket resande, god mat och bra samtal blev det.

Hälsningar,

Sara, Magdalena och Katarina

 

Tid för samtal, skrivande, reflektion och njutning

söndag, juli 23rd, 2023

Vi har tillbringat några dagar på vackra Gustafsberg. Där har vi samtalat, promenenerat, ätit och druckit gott och skrivit. Vi har njutit av historiens vingslag och av den vackra havsutsikten över Byfjorden.

Medan två av oss (Magdalena och Sara) för en vecka sedan inte hade en aning om att Gustafsberg i utkanten av Uddevalla har en lång och intressant historia – redan för 200 år sedan kom överklassen till Gustafsberg för att dricka brunn och roa sig i Societetssalongen, senare har stället fungerat som skola och internat för begåvade men fattiga pojkar – känner Katarina de här trakterna väl.

Under dygnen på Gustafsberg har vi reflekterat över vad vi lärt oss hittills under de två gångna åren med moralprojektet och vi har smidit framtidsplaner. I höst stundar forskningscirklar i våra partnerkommuner; i Helsingborg, Kalmar och Vänersborg. Det dagsaktuella läget i äldreomsorgen har vi också givetvis dryftat, dels ur forskarvinkel och dels som anhöriga. I nedanstående länk finns ett offentligt debattinlägg från oss publicerat:

”Prioritera rimliga arbetsvilkor inom omsorgen” – SocialPolitik

Julihälsningar från Katarina, Magdalena och Sara

Gustafsberg 2023

Hälsningar från Bodø

fredag, juni 16th, 2023

utsikt över Bodö Plansch Sara och Magdalena framför posterHögsommarvärme i södra Norden och 12 grader i norra delarna. I dagarna har vi (Sara och Magdalena) varit i Bodø på konferens. Rubriken var ”Social Work in Changing Times- Challenges and new opportunities”. The Nordic Association of Schools of Social Work tillsammans med FORSA stod som arrangör. Samtidigt som vi nätverkade med nordiska kollegor och lyssnade på dragningar så nåddes vi av det glada beskedet att Robert Nyberg tilldelats Stig Sjödinpriset

Stig Sjödinpriset 2023 tilldelas Robert Nyberg | IF Metall (tt.se)

Vi instämmer med juryn som motiverar sitt beslut såhär:

”Med både ord och bild sparkar han uppåt, och klargör med några få ord orättvisor och missförhållanden. Hans vässade penna låter vare sig makthavare eller samhällsföreteelser komma undan. Hans kombination av bild och text får alla att förstå sambandet mellan politik och konsekvenser av beslut. Det är stor, träffsäker satir och skarp samhällsanalys i skön förening, med varm humor på rätt ställen.”

Stig Sjödinpriset är instiftat av Runö Folkhögskola, Stig Sjödin Sällskapet, fackförbunden GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Kommunalarbetareförbundet och Industrifacket Metall.

I moralprojektet är vi glada och stolta över att samarbeta med Robert och säger hjärtligt grattis.

Trevlig helg,

Sara och Magdalena

 

 

Interprofessionellt lärande

måndag, december 19th, 2022

I torsdags (15/12) ägnade vi i moralprojektet en heldag åt att workshoppa med blivande undersköterskor och blivande socionomer. Studenter på socionomprogrammets sjunde termin vid Linnéuniversitetet i Kalmar, som läser den valbara kursen Organisation och ledarskap i välfärdssektorn, träffade deltagare från Grimslövs folkhögskola som läser vård- och omsorg.

Äldreomsorgen är en komplex verksamhet där olika yrkesgrupper måste samarbeta. En viktig ingrediens i det samarbetet är att veta vem som gör vad och varför och här finns stor pontential i att redan under utbildningstiden möjliggöra för äldreomsorgens yrkesgrupper att lära känna varandras kompetenser och yrkesroller. Sådan kännedom gör det också lättare att framföra konstruktiv kritik och hitta innovativa lösningar på svåra problem.

Utöver att lära känna varandra och att diskutera svåra situationer som uppstår i arbetsvardagen skrattade vi också en hel del och åt god mat. Med en gruppbild från en lyckad dag önskar vi en god julhelg,

Sara, Katarina, Magdalenaworkshop interprofessionellt lärande 221215

 

 

Nationellt FORSA-Symposium 2022

fredag, november 11th, 2022

8-9 november var det äntligen dags för nationellt symposium med FORSA. FORSA arbetar för att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik genom att

  • Främja utvecklingen av kunskap i socialt arbete
  • Verka för utbyte på likvärdiga villkor
  • Stimulera till internationellt samarbete

FORSA är en fackligt och politiskt obunden sammanslutning av personer verksamma inom eller intresserade av forskning i socialt arbete. FORSA består av ett riksförbund med ett antal lokalföreningar över hela Sverige. Läs mer om FORSA här: Hem | Forsa)  

För oss i moralprojektet är FORSA en viktig scen att finnas på. Här möter vi kollegor från fält och från akademi och här har vi möjlighet att berätta om vårt pågående projekt. På bilden syns Magdalena, Sara och Katarina under en presentation där temat som dryftades var fokusgrupper på Zoom och där vi delade med oss av våra erfarenheter av att tala med äldreomsorgspersonal i fokusgrupper på Zoom tidigare i år.

Expertprat, filmfantasier, god mat och skratt

måndag, oktober 31st, 2022

Torsdagen den tredje oktober hade vi i moralprojektet bjudit in våra experter till Växjö och Teleborgs slott för ett samtal om participatorisk forskning, praktiknära undersökningsmetoder och om viljan att förändra äldreomsorgen. Tillfället var väl valt. Ilse Julkunen, som är den av våra experter som lever och verkar längst från södra Sverige där moralprojektet bedrivs, var opponent vid en disputation på fredagen och därför hade vi sett till att i god tid planera för mötet. För oss är ”synergier” ett ledord och OM det fanns möjlighet för oss andra att förlägga ett möte till Växjö i ansluting till denna förrättning så var mycket vunnet.  Sagt och gjort. Vi som hade möjlighet, det vill säga Katarina Hollertz, undertecknad, professor emerita Elisabeth Sundin, Linköping och professor emerita Gunilla Härnsten, professor emerita, Växjö kom. Med var också vår särskilda gäst och nya partner i moralprojektet Anna-Maria Joakimsdottir-Hutri. Anna-Maria är manusförfattare och filmmakare,   https://www.tottemoproduction.com/category/film. Filmfantasierna som vi tillsammans hoppas kunna förverkliga ska leda till nya kreativa sätt att hantera komplexa frågor på, sätt där folkbildning, estetik, vetenskap möts.

/SaraGunilla Härnsten och Sara Hultqvist, Teleborgs slott okt 2022Ilse Julkunen, Teleborgs slott okt. 2022

Välkommen på lunchseminarium på Zoom på torsdag 6/10!

söndag, oktober 2nd, 2022

Välkommen till ett lunchwebbinarium i socialt arbete arrangerat av institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Nu på torsdag är det SODA-gruppen som står för presentationen. SODA står för ”socialt arbete, funktionsnedsättning och åldrande”.

Forskningsledare professor Clary Krekula berättar om SODA-gruppens arbete och Sara Hultqvist berättar om det pågående fortskningsprojektet ”Moralisk stress och moraliskt aktörskap i svensk äldreomsorg”. För detaljer, klicka på länken:

Forskning i socialt arbete: Åldrande och funktionshinder | lnu.se

Oroliga tider och tider för möten

fredag, februari 25th, 2022

Krig i Europa och kärnvapenhot har de senaste dagarna blivit en realititet. En framgångsrik fredsrörelse och en feministisk utrikespolitik framstår som utopier, men det är inte människorvärdigt att ge upp. Det har större tänkarna hävdat innan vi gör det.

En ljusglimt trots det grådaskiga mullret österöver är att coronan verkar vara om inte heltam, så mer lätthanterlig nu. Vi kan ses igen. Idag har Magdalena och jag träffat Linda Erlandsson i Kalmar, för långlunch och samtal om kommunal äldreomsorg. Linda är moralprojektets kontaktperson i Kalmar kommun. Hon har lång erfarenhet av äldreomsorgen och delar numera sin arbetstid mellan kommunen och Linnéuniversitetet där hon som doktorand arbetar med en avhandling om äldres röster om nöjdhet.

Under dagens möte samtalade vi om organisatoriska trender som riskerar underminera det professionella arbetet i äldreomsorgen, realistiska och orealistiska förväntningar på välfärdsteknik och metoder för att koppla samman forskning och kommunalt välfärdsarbete, för en bättre äldreomsorg.

 

Magdalena, Sara, Linda i Kalmar på LNU

Vid tangentbordet,

Sara

Varmt välkomna till bloggen Omsorg och Moral!

torsdag, november 18th, 2021

Bloggen Omsorg och Moral vänder sig till alla som är intresserade av åldrande och äldreomsorg. Vi som driver bloggen heter Sara Hultqvist, Magdalena Elmersjö och Katarina Hollertz. Vi är alla tre socionomer och disputerade i socialt arbete och brinner för frågor som rör äldreomsorgens innehåll med fokus på arbetsmiljö och utbildning.

I den här bloggen delas löpande information om forskningsprojektet Moralisk stress och moraliskt aktörskap i svensk äldreomsorg. På bloggen hittar ni också olika typer av texter på temat omsorg och moral samt utbildningsunderlag som kan användas av både er som arbetar i äldreomsorgen, studenter och lärare som undervisar framtidens välfärdsarbetare i svensk äldreomsorg.

I bloggen delar vi också med oss av våra erfarenheter i rollen som forskare och samarbetspartner till utbildningsaktörer och kommuner. Vi vill på detta sätt ge både bra och dåliga exempel från forskningens praktik. Vi ser bloggen som ett forum för lärande, en sorts logg där vi synliggör svensk äldreomsorg – och forskning om svensk äldreomsorg – som den mångfacetterade och för samhället centrala verksamhet den är.

Här går att läsa mer om projektet: https://www.vr.se/swecris.html#/project/2021-01379_Forte