Vänersborg

Forskningscirkelturné nummer två

fredag, december 1st, 2023

I mitten av november var det dags för moralprojektets andra forskningsturné. I cirkelträff nummer två inledde vi med att återkoppla till samtalen från första forskningscirkeln. Då hade vi bland annat pratat om vikten av gemensam reflektion, att se varandra och bygga relationer. I detta sammanhang blev det gemensamma kaffedrickande en viktig handling och symbol för att ta sig tid och dela erfarenheter. Cirkelträff nummer två hade sedan formen av en kreativ verkstad. Tillsammans mejslade vi fram en eller ett eller ett par konkreta aktiviteter som vi nu föresatt oss att göra under våren, i våra partnerkommuner. Aktiviteterna är sig frön till moraliskt aktörskap och genom att vi forskare nu under en begränsad tid har möjlighet att främja dessa handlingar lokalt hoppas vi kunna visa på goda exempel och stötta lokala initiativ – för att en bättre äldreomsorg. Det handlar om enkel friskvård genom gymträning för de äldre på särskilt boende, om att hitta bättre sätt att organisera mornarna för att undvika stress och förseningar i hemtjänsten och att utnyttja potential som redan finns – parcyklar som källa till friskvård och social samvaro för äldre och personal.

Infogade bilder på oss tre Katarina till vänster, Magdalena i mitten och Sara till höger. Bilderna indikerar dels att tågturnerande möjliggör messande och mejlande – förutom ibland när när nät helt saknas och dels att Sara lämnar LNU för LU. I och med byte av lärosäte kommer även denna blogg flyttas. Vi kommer informera här om ny plattform när det är dags.

Moralprojeketet på turné nummer ett av fyra

fredag, oktober 13th, 2023

I mitten av oktober var det dags att inleda moralprojektets tredje och sista del. Där handlar det om lokalt lärande i forskningscirklar. Under tre dagar besökte vi våra tre partnerkommuner och genomförde en cirkelträff i varje kommun. Cirkelträffen var nummer ett i en planerad serie om fyra. Om de digitala fokusgrupperna under första året hade som syfte att dela yrkeserfarenheter mellan kommuner men inom respektive yrkeskår (undersköterskor, biståndshandläggare, enhetschefer) så är målet nu under tredje året att främja lokalt lärande och moraliskt aktörskap lokalt i Vänersborg, Helsingborg och Kalmar. I cirkelträffarna träffas vi över yrkesgränser men inom kommungränser.

Mycket resande, god mat och bra samtal blev det.

Hälsningar,

Sara, Magdalena och Katarina

 

Turné i Västra Götaland

fredag, april 1st, 2022
Vecka 12 var en fullspäckad vecka för flera inblandade i moralprojektet. Från måndag till torsdag befann vi oss på olika platser i Västra Götaland och ägnade oss åt äldreomsorgsfrågor. Här följer en kort sammanfattning av vad vi gjorde:
  • Vi tre forskare anordnade tillsammans med Anna Cederlund, vår partner i Vänersborg tillika verksamhetschef för hemtjänsten i kommunen, en forsknings- och utbildningseftermiddag. Ett femtiotal medarbetare i äldreomsorgen, politiker och representanter för kommunens äldreråd fick lyssna på föreläsning och diskutera empiriskt material, det vill säga scener som skissats utifrån de svåra situationer som beskrivits vid fokusgruppsintervjuerna på Zoom i vintras.

 

 

  • Inbjudna av kollegorna på inst. för socialt arbete vid Högskolan i Väst deltog vi på ett forskarseminarium där vi presenterade moralprojektet och där vi lyssnade på en dragning om ett annat angeläget forskningsprojekt.
 
Dessutom hann vi äta god mat, promenera i solen längs med Trollhättekanal och gymträna.