Dilemman som ska bli till scener

10:04 by Sara Hultqvist

I helgen blir april till maj och sommaren närmar sig med stormsteg. I moralprojektet har vi nyligen satt samman de dilemman som undersköterskor, biståndshandläggare och enhetschefer berättat om och dryftat i fokusgrupper på Zoom i vintras. Nu kommer dessa dilemman att bearbetas av en manusförfattare som ska hjälpa oss göra berättelserna ’sceniska’. I höst går projektet in i fas två, där tonvikt kommer läggas på utbildning. I fas två ska dessa dilemman, dessa scener, användas i undervisningen och studenter och elever. Framtidens äldreomsorgspersonal ska tilsammans diskutera  dilemman med utgångspunkt i den egna blivande yrkesrollen. Förhoppningsvis kommer dessa workshops leda till fördjupade diskussioner om den egna yrkesrollen, och om relationen till andra yrkesgrupper i äldreomsorgen.

I reportaget nedan är Magdalena intervjuad i tidskriften ”Socialpolitik”. Det handlar bland annat om relationens betydelse. Läs gärna!

Relationen ger kvalitet i äldreomsorgen

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.