Fortes konferens om tillämpad välfärdsforskning

08:06 by Magdalena Elmersjö

Jag och Sara hade möjlighet att delta på Fortes konferens om tillämpad välfärdsforskning i Stockholm häromveckan. Spännande möten och diskussioner. Vid ett bord med forskarkollegor från olika håll i landet konstaterades att alla former av nyttiggörande av forskningsresultat blir svårare och svårare på grund av den höga personalomsättningen ute i kommunerna. Vad är vinsten med att avsätta heldagar med kompetensutveckling när merparten av arbetsgruppen är utbytt inom ett år? Svårigheten med kompetensförsörjningen är en gammal men nu akut fråga. Samtidigt möter vi inom Moralprojektet personal inom olika delar av äldreomsorgen som verkligen vill fortsätta arbetet med att på olika sätt hjälpa äldre personer. Men de vet inte hur länge de orkar.

Återigen: äldreomsorgen måste få kosta mer pengar, vi måste vara villiga att tillsammans lägga mer i potten så att kommunerna kan lyfta från lägstanivån. Eller som Sara säger: sluta bygga pool, börja bygga på det gemensamma bästa i stället.

Nedan bild på Sara på konferensen som hölls på Vasateatern i Stockholm. Hälsningar från Magdalena

Kommentarer inaktiverade.