God Fortsättning!

10:01 by Magdalena Elmersjö

Nytt år, ny början brukar det heta. Jag avrundade förra året med två nätverksmöten, det ena är inriktat på arbetsvillkor inom äldreomsorgen och det andra lyfter äldreforskning i ett brett perspektiv. Det var på många sätt intressanta och givande träffar som fick mig att fundera vidare. Pandemin och de långvariga problem inom äldreomsorgen som gjort det svårt att parera pandemins konsekvenser var ett återkommande tema såklart. Nu handlar det om att tänka framåt och rusta äldreomsorgen inför kommande utmaningar, även om vi inte vet hur de kommer att se ut. En av de viktigaste åtgärdspunkterna är samma sen länge: att se till att vi har goda arbetsvillkor.

Under nätverksträffarna fick jag också träffa doktorander i socialt arbete som väljer att ägna flera år till att undersöka svensk äldreomsorg. Jag är väldigt glad för att vi får in fler forskare som är inriktade mot ett av välfärdens viktigaste områden. Två doktorander har många års erfarenhet av praktiskt socialt arbete inom omsorg om personer med funktionsvariationer. De tar med sig kunskap och frågor därifrån som bland annat rör delaktighetsprocesser och alternativ kommunikation. Spännande projekt som jag ser fram emot att följa!

 

Allt gott,

Magdalena

Kommentarer inaktiverade.