Kommunalt reglerad välfärd kräver lokal debatt!

10:01 by Sara Hultqvist

Vi debatterar lokalt i Växjöbladet/Kronobergaren i dagarna. Bland annat pekar vi på att äldreomsorgen (och barnomosorgen) är grundpelare i samhället, som vi har organiserat det. Tvåförsörjarmodellen förutsätter att det finns god omsorg om barn och gamla att tillgå. Vi skriver:

”Det är vår fasta övertygelse att en fungerande offentlig äldreomsorg är en bärande balk i det vi ser som den svenska modellen. Om lönearbete ska vara normen för den vuxna befolkningen måste omsorgen om våra äldre – och våra barn – vara robust och tillförlitlig. Fungerar inte den är risken stor att medborgare prioriterar att ’sörja för de sina’ framför att engagera sig i lönearbete. För att omsorgspersonal ska kunna få till stånd en god omsorgskvalitet krävs att den politiska ledningen garanterar rimliga arbetsvillkor”

Lokala debatter om lokala verksamheter ser vi för övrigt som ett viktigt inslag i en levande demokrati!

fotat debattinlägg i tidningen Växjöbladet/Kronobergaren

Kommentarer inaktiverade.