Kompetensförsörjning – en nyckelfråga i vård- och omsorgssektorn

08:06 by Sara Hultqvist

En av utgångspunkterna för moralprojektet är att äldreomsorg är ’a complex business’. Tvärtemot hållningen ’i äldreomsorgen kan alla jobba’ hävdar vi att alla INTE är lämpade för arbete i äldreomsorgen. Vi menar också att en rad professioner med olika kunskapsbas krävs för att omsorgen ska vara av god kvalitet.

I det här debattinlägget diskuterar Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter och lektor vid Linköpings universitet, behovet av att rusta vård- och omsorgssektorn på rätt sätt om idén om god och nära vård ska leda i rätt riktning. Kompetensförsörjningsfrågan är central. Hon pekar ut tre förutsättningar:

1 En tillräcklig dimensionering av antalet grundutbildningsplatser för den nära vårdens professioner.

2 Lön och arbetsvillkor som ökar den nära vårdens attraktionskraft så att fler både väljer och stannar kvar i verksamheten.

3 Krav på och rätt till kontinuerlig fortbildning och möjlighet till specialisering för all den legitimerade personal som krävs i omställningen till en nära vård.

Omställningen till en nära vård är nyckeln till en hållbar samhällsutveckling, men om vi ska lyckas krävs en nära vård-säkrad kompetensförsörjningsplan.

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/omstallningen-kraver-satsning-pa-ratt-kompetenser/

 

Kommentarer inaktiverade.