Kravlista på åtgärder

11:02 by Magdalena Elmersjö

I förra inlägget presenterades Kommunals medlemmars erfarenheter av minutstyrning inom äldreomsorgen. Nedan listas Kommunals krav i relation till dessa erfarenheter:

 

  • Styrningen av hemtjänst ska vara baserad på tillit till arbetstagarna. Slopa den strikta minutstyrningen. Äldre människors komplexa och varierande behov går inte att förutse eller planera på detaljnivå utifrån generella schabloner. Hemtjänsten måste styras med tillit till arbetstagarnas kompetens och yrkeskunnande. Så skapas bättre arbetsmiljö, bättre kvalitet och bättre resursutnyttjande.

 

  • Arbetstagarna ska medverka vid planering och anpassning av arbetsinsatser. Hemtjänstteamet (inklusive den fasta omsorgskontakten) runt omsorgstagaren ska ges tillit och ansvar att på bästa sätt anpassa arbetsveckan utifrån de äldres individuella behov.

 

  • Involvera arbetstagarna vid framtagning och upphandling av nya tekniska lösningar. Minutstyrning av hemtjänsten är ofta inbyggd i digitala ledningssystem. Genom att arbetstagare involveras i framtagning och upphandling kan nya tekniska lösningar bli mer ändamålsenliga.

 

  • Håll isär biståndsbedömning och kostnadsansvar. Att biståndshandläggare pressas att bevilja mindre stöd för att hålla budget skapar en ohållbar situation, inte minst för de som ska utföra omsorgen.

 

  • Inför nationella riktlinjer om rätt bemanning. För att tillit och handlingsfrihet ska få genomslag måste grundbemanningen inom hemtjänsten öka. Kommunal vill se riktlinjer som omfattar krav på ett lägsta antal heltidsanställda per äldre.

 

  • Avskaffa lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten. LOV innebär en strukturellt inbyggd risk för permanenta “effektiviseringar” i form av osäkra anställningar, låg bemanning och snål minutstyrning för både privat- och
    offentliganställda.

 

Källa: https://www.kommunal.se/hemtj%C3%A4nst2022

Kommentarer inaktiverade.