Läs fackpress!

15:01 by Sara Hultqvist

I tidningen Äldreomsorg nr 6 2022 finns ett fint reportage om moralisk stress i svensk äldreomsorg. Reporter och fotograf har varit i Kalmar och talat med enhetschefer där om just moralisk stress. Moralprojektet presenteras också.

Om du arbetar i äldreomsorgen tipsar vi dig om att föreslå arbetsgivaren att lösa en prenumration på Tidningen Äldreomsorg. Att se till att den och exempelvis Äldre i centrum https://aldreicentrum.se/prenumerera/ finns tillgänglig att läsa i kafferummet är ett enkelt sätt för arbetsgivare att främja professionell utveckling och underlätta för personalen att hålla sig uppdaterad om vad som händer på det egna fältet.

Artiklar ur tidningarna kan sedan med fördel användas för att sporra till diskussion vid arbetsplatsträffar. Känsliga ämnen på arbetsplatsen kan vara lättare att närma sig om de presenteras genom en artikel i en tidning, där sammanhanget är ett annat än den egna arbetsplatsen.

Foto av ett foto publicerat i Tidningen Äldreomsorg

 

Kommentarer inaktiverade.