Nu samlar vi kollegors kunskaper för att utveckla förståelsen av moralisk stress och moraliskt aktörskap

11:03 by Magdalena Elmersjö

Nu samlar vi kollegors kunskaper runt om i den akademiska världen för att tillsammans komma vidare i förståelsen av moralisk stress och moraliskt aktörskap. I ett specialnummer kommer moralisk stress och moralisk handling inom den dagliga äldreomsorgen att undersökas. En viktig ståndpunkt är att moralisk stress och moralisk handlingskraft måste förstås utifrån politiska och strukturella sammanhang men också i relation till komplexiteten i de äldres situation i samhället och i relation till vårdbehov. Med detta bjuder vi in forskare att reflektera över äldreomsorgens utmaningar och möjligheter utifrån moralisk stress och moralisk handlingsfrihet. Konkreta empiriska analyser i form av fallstudier och metodologiska och teoretiska diskussioner välkomnas. Vi bjuder in internationella bidrag från hela världen och strävar efter mångfald vad gäller nationaliteter bland författarna och perspektiven och förhållningssätten inom äldreomsorgsforskning.

 

Varmt välkomna att delta i specialnumret och följ länken för att läsa mer:

https://www.mdpi.com/journal/socsci/special_issues/43223F1HS8

Magdalena, Sara och Katarina

Kommentarer inaktiverade.