Ny avhandling om alkohol och åldrande

08:04 by Magdalena Elmersjö

Hej! Vi vill tipsa om en ny avhandling om alkohol och åldrande – Alcohol and aging: a multimethod study on heterogeneity and multidimensionality. Det är Wossenseged Birhane Jemberie som undersökt alkohol och åldrande utifrån flera olika aspekter: karakteristik hos äldre personer som fått tillgång till kommunal missbruksvård och deras framtida sjukhusinläggningar, (ii) heterogeniteten och flerdimensionaliteten av problematisk alkoholkonsumtion bland äldre personer och (iii) äldre personers erfarenheter och perspektiv när det gäller åldrande, alkoholproblem och återhämtning.

En viktig avhandling väl värd att läsa, ni hittar den här:

https://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1739497&dswid=-6704

 

Hälsningar,

Magdalena, Sara och Katarina

Kommentarer inaktiverade.