Nytt från politiken och tankar om det!

09:10 by Magdalena Elmersjö

Här kommer lite nyheter från politiken. Tre nya utredningar är på gång:

 

  • Ett stärkt stöd till anhöriga till långvarigt eller allvarligt sjuka
  • Språkkrav för personal i äldreomsorgen
  • Stärkt medicinsk kompetens i kommunal hälso- och sjukvård

Jag, Sara och Katarina som återigen söker pengar för att undersöka det äldrekurativa arbetet i Sverige, ser paralleller till det ökade trycket på anhöriga och behovet av mänskliga bryggor mellan regioner och kommuner. Vi ser också betydelsen av äldrekuratorers möjligheter att säkerställa att äldre får insatser i tid, innan problem blir för stora. Och hur de med stöd och råd på ett tidigt stadie kan förhindra att ofrivillig ensamhet bland äldre leder till isolering, ohälsa eller till och med död.

Från politikens håll efterfrågas goda exempel och fler möjligheter för kommuner att lära av varandra. Men som flera av oss forskare lyfter fram är personalomsättningen ett stort hinder för den typen av lärande. Inom moralprojektet illustrerar vi på olika sätt hur personalomsättningen leder till en diskontinuitet som söndrar välfärdens verksamheter och organisationer på olika sätt och i flera led. Kollegor får svårt att lära och finnas för varandra, medarbetare påverkas mycket av att chefer, de som ska stötta och leda, byts ut. Och inte minst klienter, patienter och brukare som får möta nya handläggare, behandlare, och omsorgspersonal.

Det viktigaste vi alla kan göra just nu är kanske att arbeta kvar och bli en del av mer långvariga relationer till våra kollegor och de vi finns till för.

 

Hälsningar från Magdalena, Sara och Katarina

Kommentarer inaktiverade.