Olika men ändå så lika

15:12 by Sara Hultqvist

I veckan har Folkhälsomyndigheten presenterat nya restriktioner med anledning av den ökande smittspridningen. Arbetsgivare uppmanas i skrivande stund att göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum och undvika större samlingar inomhus med många deltagare.

Innan dessa påbud presenterades har ett gäng nordiska yrkeslärare besökt Sverige för ett utbyte kollegor emellan. Via Hanna Andersson, vård- och omsorgslärare på Teknkum i Växjö, har vi i moralprojektet fått till stånd en träff på Linnéuniversitetet i Växjö där vårt forskningsprojekt stod i fokus. Tillsammans med två danska, två finska, två norska och två svenska vårdlärare diskuterades vilka utmaningar nordisk äldreomsorg står inför – och då med ett yrkesutbildningsperspektiv. Gemensamt för de fyra länderna är svårigheten att rekrytera kompetent baspersonal. De dåliga arbetsvillkoren är i samtliga länder en av grundorsakerna till rekryeringsproblemet. Värt att nämna är samtidigt att våra nordiska grannländer för länge sedan utmönstrat de otidsenliga och ohållbara delade turerna.

”Delt vagt” hör historien till i Danmark, Finland och Norge. Det är hög tid att vi i Sverige också förpassar en sådan ordning till det förflutna! Språkfrågan var ett annat ämne som disktuerades flitigt på träffen. Här hade vi olika sätt och se på frågan. Medan några poängterade att utbildningsbakgrund var mer avgörande än språklig bakgrund – den studievana eleven lär ofta snabbt ett nytt språk, menade andra att knäckfrågan var att skaffa en större beredskap i arbetslivet för att inkludera andraspråkstalare. Det senare resomanget tog fäste på att utbildningssektorn var bra på att inkludera språkligt, medan arbetslivet sedan inte fungerade lika inkluderande. Denna skarpa kontrast skapade ofta bekymmer i skarven mellan yrkesutbildning och förvärvsarbete.

De diskussioner som fördes fick mig att tänka på en studie jag och Katarina gjorde för ett par år sedan och som finns redovisad i Nordic Journal of Vocational and Educational Training. Titeln är ”’Det är klart de vet vad uppgivenhet betyder’. Kommunikation och språk i vård- och omsorgutbildning på komvux”. Artikeln handlar om lärarnas roll i svensk vuxenutbildning inriktad mot vård och omsorgsarbete, och om de utmaningar lärarna har att hantera ifråga om språk och kommunikation, när många av eleverna är andraspråkstalare. Texten går att ladda ner gratis här https://njvet.ep.liu.se/article/view/3406

 

Nordiska yrkeslärare

Tags: ,

Kommentarer inaktiverade.