Om ålderism och paternalism…

14:02 by Sara Hultqvist

Idag publicerar Äldre i Centrum en debattartikel där uppmaningen är att lyssna på 70-plussarna framöver. Om vi inte gör det såhär i kölvattnet av pandemin riskerar vi en utveckling med tilltagande sociala orättvisor, ett misstroendegap mellan generationer och försvagad solidaritet mellan individer.

https://aldreicentrum.se/signerat/debatt/paternalism-alderism-och-social-orattvisa-i-sparen-av-pandemin/

Kommentarer inaktiverade.