Personkontinuitet inom äldreomsorgen

10:05 by Magdalena Elmersjö

Hej!

Att i så hög grad som möjligt få hjälp av samma personal, det som ofta benämns personkontinuitet, är centralt för en fungerande äldreomsorg. Det är viktigt för både för de äldre som tar emot omsorg och för personalen. Inom ramen för vårt forskningsprojekt har vi fått tillåtelse av Robert Nyberg att använda hans fantastiska teckningar. Nedan illustreras på ett skämtsamt sätt bilden av den ibland bristande personkontinuiteten.

Hälsningar från Magdalena, Sara och Katarina

Kommentarer inaktiverade.