Språkstöd i äldreomsorgens vardag

14:09 by Magdalena Elmersjö

Hej!

Jag fick nyligen möjlighet att samtala med Andreas Nilsson som tillsammans med kollegor  arbetar med digitala lösningar för språkstöd på arbetsplatser. Med ett lärande i det pågående arbetet kan personal löpande träna svenska genom att få fram betydelser och översättningar av ord i arbetsbeskrivningar. Äldreomsorg och särskilt hemtjänst har varit i fokus och Södertälje har fungerat som pilotkommun.

Själv beskriver Andreas tanken bakom arbetet så här: ”Det skall vara enkelt att lära sig ett nytt språk på jobbet, samtidigt som man jobbar. Tilltalas av enkelheten i hur Wilearn kombinerar språkträning med det man redan gör- och måste kunna på jobbet”.

 

Min erfarenhet är att språkfrågan ofta beskrivs som en utmaning ute i verksamheterna. Att skapa tid och rum för enkla redskap i arbetsvardagen framstår som viktigt i relation till den pressade arbetsmiljön. Kanske kan det också öppna upp för diskussioner om hur arbetsbeskrivningar relaterar till de äldres behov, situation och önskemål.

Hälsningar från Magdalena

Kommentarer inaktiverade.