Vad är en bra hemtjänst?

13:11 by Magdalena Elmersjö

Hej,

I Moralgänget har vi fortsatt samtalet om vad som är en bra hemtjänst och återvänt till den insändare i DN, skriven av en son till en pappa som har hemtjänst, som fångade vårt intresse för en tid sedan. I insändaren framgår att sonen är mycket nöjd med pappans hemtjänst och vi tänker att det är viktigt att stanna upp och lyfta fram vad det är som uppskattas och vad det är som gör att hemtjänsten uppfattas som av god kvalitet. Vissa viktiga framgångsfaktorer förekommer i insändaren: börja med små insatser för att bygga förtroende, arbeta flexibelt efter de behov som finns, och att ta sig tid att lyssna och visa empati.

Vi känner igen framgångsfaktorerna från flera kapitel skrivna av praktiker i boken Socialt arbete i äldreomsorg: professionell handläggning i teori och praktik. Sonen i insändaren hävdar att det inte är en resursfråga och så kan det vara. Men vi ser att motsatsen – sena insatser, detaljstyrning och frånvaro av medkänsla, kan hänga samman med resursbrist och/eller kostnadseffektivisering.

Om ni vill läsa insändaren hittar ni den här:

https://www.dn.se/insandare/lat-hemtjansten-i-hagfors-bli-ett-foredome-for-andra/

Här är information om boken vi nämner:

Elmersjö, M., Hultqvist, S. & Johansson, S. (red.) (2023). Socialt arbete i äldreomsorg: professionell handläggning i teori och praktik. (Första upplagan). Malmö: Gleerups.

 

Hälsningar från Magdalena, Katarina och Sara

Kommentarer inaktiverade.