Vad behöver reformeras i äldreomsorgen?

08:01 by Magdalena Elmersjö

På socialpolitik.se finns det möjlighet att ta del av en diskussion från ett live-seminarium på temat: vad behöver reformeras i äldreomsorgen? Diskussionen anordnades av Svensk socialpolitisk förening med deltagare från Coronakommissionen, Sveriges Kommuner och Regioner, fackliga organisationer och forskningen. Marta Szebehely, professor emeritus i socialt arbete vid Stockholms universitet, listade fem punkter som är förutsättningarna för en god omsorg:

  • Tid
  • Kontinuitet
  • Handlingsutrymme för personalen
  • Stöd från chefer till personalen
  • Utbildning

Marta Szebehely poängterade också att vi behöver en samlad bild av läget inom äldreomsorgen och grundläggande statistik på hur det ser ut. Till exempel finns idag ingen statistik på hur många som arbetar i privat driven äldreomsorg.

Lotta Olofsson, projektledare på Demensförbundet, menar att det behövs demensteam med personal som är specialiserade på den här sjukdomen och trygga boenden.

Den före detta metallordföranden Göran Johnsson som har haft regeringens uppdrag att lämna förslag på hur kompetens och rekryteringsfrågan inom äldreomsorgen ska lösas listade fyra centrala åtgärdsboxar:

  • Utbildningsnivån måste höjas överlag och det behöver finnas karriärvägar.
  • Ledarskapet måste stärkas. Enhetscheferna ska ha rimliga arbetsvillkor, högst 20–30 medarbetare att leda.
  • Skapa trygga anställningsvillkor och en god arbetsmiljö. Fast anställning och heltid ska vara norm.
  • Ta till vara ny teknik.

 

Källa:

https://socialpolitik.se/

 

Kommentarer inaktiverade.