Vad innebär minutstyrning inom äldreomsorgen?

15:01 by Magdalena Elmersjö

Fackförbundet Kommunal har undersökt sina medlemmars erfarenheter av minutstyrning inom äldreomsorgen:

 

För den som arbetar i hemtjänsten innebär minutstyrningen:

  • Mer stress. Bara 22 procent av de som arbetar enligt strikt minutstyrning upplever att de dagligen hinner utföra sina arbetsuppgifter på utsatt tid, jämfört med 43 procent för övriga styrningsmodeller.
  • Sämre arbetsmiljö. Av de som arbetar med strikta minutscheman uppger 57 procent att de har svårt att ta en kopp kaffe eller besöka toaletten och 35 procent att de har svårt att ta lunchrast varje dag. Det är dubbelt så högt som andelarna för andra styrningsmodeller.
  • Större risk för arbetsrelaterad ohälsa. 50 procent av de som arbetar strikt minutstyrt är psykiskt trötta och drygt 60 procent är fysiskt trötta efter varje arbetsdag. Det är dubbelt så högt som andelarna för de andra styrningsmodellerna.

 

Ur ett organisatoriskt perspektiv innebär minutstyrningen:

  • Mindre nöjda arbetstagare. Bara 50 procent av de som arbetar enligt strikta minutscheman upplever att de är mycket eller ganska nöjda som arbetstagare på arbetsplatsen, att jämföra med runt 80 procent för de andra styrningsmodellerna.
  • Svårare att möta rekryteringsbehovet. Hela 40 procent av de som arbetar enligt strikt minutschema uppger att de inte vill arbeta kvar inom hemtjänsten om 3 år. Ytterligare 26 procent är tveksamma och bara 34 procent säger att de vill stanna inom samma yrke. Detta kan jämföras med dem som arbetar med flexibla minutscheman eller utan minutscheman, där över hälften – 56 procent – svarar att de vill arbeta kvar inom samma yrke om 3 år.

 

Ur ett medborgarperspektiv innebär minutstyrningen:

  • Välfärdens kvalitet undergrävs. Andelen som dagligen har förutsättningar att ge god omsorg och kan tillgodose de äldres individuella behov är 61 procent bland de medlemmar som arbetar utan minutscheman respektive flexibelt minutschema. För medlemmar med strikta minutscheman är andelen mindre än hälften, bara 30 procent.

 

Källa: https://www.kommunal.se/hemtj%C3%A4nst2022

Kommentarer inaktiverade.