Vi säger grattis till Katarina!

10:03 by Sara Hultqvist

Den som jobbar som forskare och lärare på ett svenskt universitet arbetar som vi redan skrivit om här i bloggen i regel med olika forskningsfrågor parallellt. Katarina har ett långt och djupgående engagemang i forskning om välfärdsstatens organisationer och i socialvetenskaplig begreppsutveckling. Tillsammans med sin kollega Kerstin Jacobsson har hon nu tilldelats ett prestigefyllt pris i Torgny Segerstedts namn för bästa vetenskapliga artikel 2021 i Sociologisk tidskrift.

Juryns motivering:

”Grundat i en djupgående etnografisk undersökning av Försäkringskassan visar artikeln på konsekvenserna av införandet av nya organisationsmodeller i välfärdsprofessioner. Genom att sammanföra teorier om gräsrotsbyråkrater med kritiska managementstudier visar artikeln på vikten av att studera kollektiva processer i arbetets organisering. Analysen av den stundtals förbluffande empirin landar i en ny modell för sociologisk analys av ”teamwork” som kan fånga både arbetsformens problem och dess attraktionskraft. Artikeln är mycket välskriven och ett utomordentligt exempel på den stora potentialen i en väl utförd institutionell etnografi för att kritiskt analysera dagens samhällsförändringar.”

https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/22890?fbclid=IwAR26q5whxhO8hOG7PUYpWwHd8CLiaoADy66GIOqp0Mv_ttg1O8gi4qTl4gQ

Bilden på Katarina är alldeles färsk, tagen i samband med att vi i moralprojektet presenterade ett manus på den Nationella paperkonferensen i socialt arbete som ägde rum i Växjö i veckan som gick.

Kommentarer inaktiverade.